NEO GEO MVS

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SEGON

 

LLEUGERS XIULETS EN L'ÀUDIO


Pot ser que al estar dins un moble recreatiu no es percebi tant, però un problema de les MVS d’un port de cartutx és que produeixen un xiulet molest a l'àudio.


A més a més, veurem que si acostem els dits als condensadors de la zona esquerra de la placa, aquest soroll s'intensifica.

 

Cal dir que tot això passa agafant l'àudio del pin 10 del JAMMA.


Per solucionar aquesta errada, i en cas de no necessitar àudio amplificat, agafarem l'àudio directament del xip marcat com a IC4.


Aquest senyal d'àudio serà net encara que sense amplificar, pel que ens ve de conya per a la nostra TV o qualsevol amplificador extern. En cas de voler amplificar externament l'àudio, agafarem el negatiu de qualsevol lloc de la placa.

 

 

NOTA: la foto està presa per la part inferior de la placa, al pin número 13 segons el recompte de la segona foto.


COLORS PREDOMINANTS


Algunes plaques poden mostrar uns colors incorrectes, normalment perquè un dels tres colors de l’RGB predomina per sobre dels altres, o degut per la pèrdua d'algun d'ells.

 

El problema pot venir per algun encreuament anterior a l’adquisició de la placa, i sempre solen ser unes resistències que hi ha contigües al JAMMA.

 

 

A la foto anterior, on hi ha la resistència de 100 Ohms (a l’esquerra) hi ha un grup de resistències; tres d'elles són les dels colors de l’RGB.


I quan una d’elles es fon, es produeix l’errada que estem analitzant.


Per diagnosticar l'avaria, només hem de trobar la que falla, seguint el pin del JAMMA corresponent als colors, i puntejar-la amb un trosset de cable o similar. Si mitjançant el pont la imatge recupera la seva qualitat, tan sols haurem d'afegir-hi una resistència extra, al damunt.


Si només disposem de resistències normals (molt més grans), el que farem serà soldar una de les seves potes a un dels punts de soldadura de la original i l’altre pota, mitjançant un trosset de cable, al lloc a on acaba la pista original.


AVARIES MONITORADES


A continuació us exposaré la poca informació que he trobat respecte al tema entre Internet i alguna recerca pròpia; no és que sigui molt precisa, però sí que pot ser útil a l‘hora de diagnosticar l’avaria d’una placa MVS.


Bàsicament, el més útil per diagnosticar-la serà saber interpretar el missatge d'error que ens mostra en pantalla ja que, depenent del codi, pot afectar una o altra zona de la placa.

 

Abans de canviar integrats o components, sempre haurem d'observar l'òxid a les seves pistes o parts contigües.


Per bé o per mal, les plaques MVS, com la majoria de plaques ARCADE d’aquests anys, solen patir aquest problema.


En el cas que trobem pistes o potes oxidades, les haurem de netejar minuciosament amb alcohol i assegurar-nos que no estiguin consumides o trencades; en cas d'estar-ho, el millor serà fer un pont pel damunt amb un cable molt fi.


Un altre tema important és que, com veureu a continuació, moltes vegades se’ns mostra el missatge de “canvia el component X”. D’acord, molt bé, però a on està aquest component? Doncs amb això no us puc ajudar gaire, ja que desconec la localització de la majoria d'ells, però si busqueu per Internet o pregunteu a la vostra botiga d'electrònica, potser us serà més senzill.


Una altra bona recomanació és que no llenceu cap placa vella, perquè són una important font de recanvis.


BACKUP RAM ERROR

ADRESS WRITE READ

00D00000 5555 0000


Després de buscar hipotètiques fallades i contrastar valors amb una altra placa en bon estat, vaig arribar a la conclusió que el problema era una manca de corrent en dos mòduls de RAM de la zona de memòria.


A les següents fotos veureu la zona de memòria per totes dues bandes de la placa, amb els dos díodes que estaven fosos.

 

 

Al estar fosos, no arribava suficient corrent als mòduls de RAM 3 i 4.


Per arreglar l'avaria hem de canviar els díodes marcats a la foto anterior; en podem fer servir dos de normals però això sí, respectant sempre les seves polaritats.


BANK 1 RAM ERROR


Si en pantalla es mostra aquest error, hem de canviar les RAM amb referència CXK5864, però abans de fer-ho, en comprovarem l’òxid i possibles pistes tallades.

 

 

BANK 0 RAM ERROR


Si se’ns mostra aquest altre error, hem de substituir l'integrat LSPC, marcat a la placa com a GU1; com en el cas anterior, abans de canviar-lo haurem de comprovar l'òxid, així com possibles pistes tallades.

 

 

MAIN CPU RAM ERROR


Si en pantalla ens surt aquest missatge, ens haurem d’assegurar que no hi hagi pistes tallades o en mal estat entre la BIOS i les seves RAM de suport. En cas que ho veiem tot correcte, podem procedir a canviar les RAM.

 

 

VÍDEO RAM ERROR

ADRESS WRITE READ
00008000 5555 0000


Error produït per les pròpies memòries de vídeo.


Aquest error pot provenir per un canvi de polaritat en l'alimentació de la placa. Substituirem les RAM marcades amb la referència CXK5814.


Possiblement només en fallarà una, però com que no sabem quina d’elles, el millor serà canviar-les totes dues.

 

 

Z80 ERROR

 

Aquest error és un dels pitjors a l’hora de reparar, ja que és genèric a diverses errades.


El problema vindrà donat gairebé sempre per l'àudio, ja sigui al propi integrat o en algun altre component.


Començarem per comprovar bé l’slot del joc, les seves pistes, tots els condensadors de la placa i, si persisteix, canviarem el xip YM2610 (IC3).

 

 

NOTA: quan parlo de RAM de suport, em refereixo a les memòries que hi ha disperses a les diferents parts de la placa mare i que comparteixen la mateixa referència CXK58257.


Aquests xips són tots iguals, i gestionen senyals entrants de diferents xips. Per tant, s'entendran per RAMs de suport les que estiguin a prop d'aquest component i que, seguint les seves pistes, l’afectin.

 

 

ORDRES ACTIVADES (ON)


Una avaria comuna entre les plaques ARCADE és que alguna ordre estigui sempre activada. En el cas de les MVS ho sabrem quan entrem al menú de la placa, dins del testatge de comandaments.


Si alguna ordre està en ON sense que nosaltres premem res, voldrà dir que aquesta funció està inutilitzada durant el joc.


Els causants d'aquest problema són uns ponts de díodes (resistències) que hi ha prop del connector JAMMA i que processen els senyals emesos pel comandament.

 

 

No sabria dir-vos amb exactitud quins d’ells representen a quines ordres, però sí que és gairebé segur que la fallada ve d'aquí.


Per a la reparació ens guiarem seguint la pista de l’ordre que falli, i canviarem el pont que creiem que influeix; si no fos aquest, en provarem un altre, i així anar fent...


Ja sé que el mètode és una mica picapedra, però és efectiu...

 

NOVETATS

01.06.24

Nova reparació:

-PSVR2; polir òptiques.

01.06.24

-PSVR2.

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

21.05.23