PLAYSTATION 2

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SEGON

GRADUAR LA LENT


Com en totes les consoles de lector làser, la lent de la PS2 es pot desgastar i mostrar tant errades en les càrregues com retards en la lectura.


La lent de la PS2 està subjecta a dos ajustaments: l'altura i equilibrat de la lent i el valor de potenciòmetre.


Graduar l’altura i l’equilibrat visualment


Per graduar l'altura de la lent d'una PS2 de manera visual només hem de desmuntar la part superior de la consola i destapar-ne la tapa del lector.


Depenent del model de consola tindrem fins a tres maneres diferents de graduar aquests paràmetres, però independentment de l’escollida, l'única cosa que hem d'aconseguir és que la regulació final sigui la mateixa.


Bàsicament ens trobarem amb dues rosques graduables, una per a cada barra del lector, i un petit cargol a la punta de la pròpia lent.


Depenent del model de lector, pot ser que aquestes rosques es graduïn amb una clau allen o un tornavís, però no obstant això, en tots els models fan el mateix.


Per ajustar-lo correctament, hem de deixar la lent ben anivellada horitzontalment, amb una separació respecte al centrador de disc d'un mil·límetre aproximadament.


Sembla una tonteria, i de fet aquests paràmetres no solen variar gaire, però un bon anivellament és bàsic abans de procedir a graduar el potenciòmetre de lent.


Graduar el potenciòmetre de la lent

 

Les PS2 posseeixen dos potenciòmetres de lent: un per a llegir CDs i un altre per als DVDs, i els haurem d'accionar tots dos per igual. Normalment, totes les consoles comencen per no llegir els DVDs, però sí que ho continuen fent amb els CDs. 

 

Per saber el valor dels potenciòmetres haurem de fer servir un tèster, però si no en disposem procedirem com sempre graduant, en petits moviments, tots dos potenciòmetres en sentit horari (el sentit horari augmenta el feix de làser, l’antihorari el disminueix).

 

 

Valors de resistència dels potenciòmetres de la PS2 (FAT)


SCPH 30004 – V3 – de 900 a 1100 ohms.

SCPH 30004 – V4 – de 900 a 1100 ohms.

SCPH 30004R – V5 – de 900 a 1100 ohms.

SCPH 30004 – V6 – de 900 a 1100 ohms.

SCPH 39004 / 39006 – V7 – de 1200 a 1300 ohms.

SCPH 39004 / 39006 – V8 – de 1200 a 1300 ohms.

SCPH 50004 / 50004A – V9 – de 1100 a 1400 ohms.

SCPH 50004 / 50004A – V10 – de 1100 a 1400 ohms.


Detalls d'una lent de PS2

 

Un dia, per curiositat, em vaig entretenir a desmuntar una lent de PS2, i em vaig endur la gran sorpresa de trobar tres lents enlloc de només una...

 

LENT PRINCIPAL

 

 

SEGONA LENT

 

 

TERCERA LENT

 

 

La tercera lent no té massa importància, ja que per arribar-hi s'ha de trencar el conjunt lector, i per tant no l’haureu de netejar mai (he, he). No obstant això, el fet que tingui una segona lent de fàcil accés sí que és important, ja que en efectuar la clàssica neteja amb un bastonet de cotó i alcohol s'ha de tenir present.


Per arribar-hi només hem de treure la carcassa negra del lector, que va a pressió amb tres grapes de plàstic, i veurem que la lent principal flota per magnetisme sobre aquesta segona.

 

A la lent principal la subjecten quatre fils molt fins que no hem de trencar.


Només desplaçant una miqueta la lent principal cap amunt podrem netejar, fàcilment, la segona lent.

 

 

DETALL DEL LÀSER

 

 

LA CONSOLA NO LLEGEIX I EL LECTOR NO FA CAP MENA DE SOROLL


Hi ha un fusible a la placa mare de la consola, marcat com a PS13, que tendeix a fondre's amb massa facilitat, degut al propi desgast de la consola.


Si aquest fusible està fos el lector no treballa i, en conseqüència, no es carreguen els jocs.


Per diferenciar aquesta avaria de la de lent hem d'escoltar molt atentament si el disc gira quan intenta llegir. Si no ho fa, ja podem anar desmuntant la consola i substituint-lo.

 

LA CONSOLA NO S’ENCÉN. EL LED DE STANDBY NO LLUEIX


M'he trobat amb diverses PS2 amb aquest problema i l'avaria sempre ha estat la mateixa: la placa d'alimentació.


Per tant, el primer que farem serà, amb l’ajuda d’un tèster, comprovar el corrent que arriba al connector de plàstic blanc de dos fils que hi ha a la placa: hi han d'arribar 220 volts. Molt de compte a l’hora de comprovar-ho, doncs és alta tensió.


Una vegada comprovada l'entrada en comprovarem el fusible, que segurament serà bo.


Finalment farem una ullada també al voltatge de sortida de la placa, i ho comprovarem al connector de plàstic de quatre vies, entre les potes de les cantonades.

 

 

Haurien de sortir de 12 a 18V, depenent de la versió de PS2. Si no treu corrent, passarem directament a comprovar els díodes de protecció de la placa, on segurament algun d’ells estarà creuat.

 

 

AL ENCENDRE LA CONSOLA, NOMÉS FUNCIONA EL VENTILADOR

 

En diverses ocasions m'he trobat amb aquests símptomes.


Normalment el causant de la fallada és el connector/cinta que uneix el conjunt power/eject amb la placa mare. Si aquest connector es doblega en excés o es pinça a l’hora de muntar malament la carcassa superior, es trenquen les pistes interiorment.


Quan el problema és el connector no hi ha massa problema, ja que si disposéssim d'un altre només l’hem de canviar; si no en tenim, la solució pot ser soldar els cables directes del grup power/eject a la placa.


També us vull comentar que una vegada em vaig trobar amb el fusible número 11 (PS11) de la placa mare fos, i el símptoma de la fallada era el mateix.

 

 

SOROLL DE LECTOR I DE LECTURA


Aquesta és una errada comuna a totes les PS2 grans.


El problema és que la lent porta un braç de plàstic que rep el moviment d’un motor sense fi, i aquest braç porta dues potes que el fan encaixar amb aquest petit motor.


Aquestes potes es gasten amb el funcionament, i aleshores la lent perd adherència amb el motor; a conseqüència d'això, la lent patina i fa el soroll esmentat anteriorment.

 

 

Per tal que la consola continuï funcionant i sigui fiable, haurem de canviar-ne el braç, el que no serà un problema, ja que molts models de PS2 el tenen del mateix tipus i a més són intercanviables. Els més nous fins i tot el porten metàl·lic.


En aquests casos podem provar de doblegar una miqueta l'extrem del braç, i així en fer més pressió ja funcionarà bé.

 

PLAYSTATION 2 SLIM

ERRADES DE CÀRREGA I ATURADES DURANT EL JOC


El símptoma d’aquesta errada ve donat per aturades brusques durant la càrrega, on s’allarga el temps d'espera; si això passa mentre juguem, aleshores es produeixen aturades d'algun segon.


I juntament amb l'aturada, el lector emet un petit soroll com de canvi de posició.


En observar-ne el seu funcionament, em vaig adonar que la tapa de la consola tenia joc, i estant tancada es movia una miqueta.

 

 

Aleshores vaig veure que en moure la tapa era quan es produïen aquestes aturades.


A causa del desgast normal del funcionament, els plàstics de la tapa havien anat agafant joc, i el sensor davanter de comporta tancada informava malament a la consola.


La manera de solucionar aquest problema, per no menjar-nos massa l'olla, és obrir la consola i puntejar aquest sensor de la manera següent:

 

1- Separarem les carcasses de la consola i ja tindrem a la vista el sensor.

 

 

2- L'única cosa que hem de fer és puntejar-lo pel darrere amb un fil de coure soldat, perquè sempre marqui comporta tancada.

 

 

3- Una vegada tinguem el sensor puntejat, ja podem tornar a muntar la consola i el problema estarà resolt.


Per canviar de joc sense apagar la consola no tindrem cap problema, ja que la consola té un segon sensor posterior que informarà de l'obertura de la tapa.

 

 

ERRADES DE LECTURA I RALENTITZACIONS EN JOC I INTROS


Mireu-vos bé la fotografia següent:

 

 

Heus aquí el lector de la PStwo.


Si us hi fixeu bé, veureu que només té una guia a la dreta de la imatge, i l'altra guia és el mateix suport del grup lector. La gent de Sony sabrà el per què de fer-ho així, suposo que una barreta d'acer inoxidable era massa cara... Tanmateix, el problema ve d'això.


I és que l'encaix de la lent que es recolza en aquesta guia és de plàstic (el mateix cos de la lent).

 

 

Mentre la guia estigui lubrificada amb el greix d'origen no passarà res, però quan s’acabi gastant deixarà que el plàstic del lector fregui amb el ferro del suport. Evidentment, el plàstic es gastarà primer, la lent es desnivellarà i ens donarà problemes de lectura.


Després de donar-hi voltes, he trobat una solució poc ortodoxa però efectiva: hem de fer el possible per tornar a anivellar la lent. La meva solució és la següent:


1- Primer comprovarem visualment el desnivell de la lent. Si intentem aixecar el lector amb els dits mentre està muntat, veurem que té joc amb la guia. Aquest joc és el que hem de solucionar.


2- Traiem el lector desmuntant la guia dreta, i amb unes alicates i molta traça haurem de doblegar una miqueta tota la guia esquerra. Ens ha de quedar recta, que no tingui desnivells.


3- Una vegada tinguem la guia doblegada i ben recta, muntarem el lector una altra vegada i en comprovarem visualment el nivell. Si tot està correcte ficarem greix o vaselina a les guies, i la provarem amb un joc.

 

 

RECOMANACIÓ: encara que tinguem la consola normalment, de tant en tant una comprovació del lubrificat d'aquesta guia pot estalviar-nos haver de fer aquest nyap o haver de canviar la lent.


VALORS DE LA LENT DE LA PSTWO


Potenciòmetre de CD – de 625 a 700 ohms.

Potenciòmetre de DVD – de 900 a 1150 ohms.


NOTA: per saber amb exactitud quin és cada potenciòmetre, mesureu els valors abans de manipular.

 

NOVETATS

01.06.24

Nova reparació:

-PSVR2; polir òptiques.

01.06.24

-PSVR2.

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

21.05.23