CENTRAR IMATGE TV CRT

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SEGON

 

Existeix un fenomen realment molest en el camp del tuning (o modding) de les plaques ARCADE, que també podria mostrar-se en el camp de les consoles, i fins i tot en l’informàtic.


I és que depenent de la freqüència sortint de la placa o consola, algunes TVs mostren la imatge desquadrada o desajustada.

 

- En el cas de la informàtica, els monitors són ajustables per regla general, pel que ens permeten corregir aquest desfasament ja sigui mitjançant un menú (PC) o potenciòmetres (Arcade).

 

- En el terreny ARCADE, segurament recordareu que a la pantalla d’opcions de placa hi ha un apartat on es mostra una pantalla quadriculada. Aquesta quadrícula serveix per realitzar un bon ajustament del monitor en cas d’un desfasament de la imatge.

 

 

- I si ens fixem en terreny casolà, també recordareu l’opció de reposicionar pantalla en les consoles més modernes.

 

 

Doncs bé, resulta que hi ha un mètode que ens permet manipular la imatge de la nostra TV de tub com si fos un monitor i, d’aquesta manera, poder corregir aquests petits desfasaments d’imatge.


Totes les TVs de tub posseeixen un menú secret de programació que permet, entre altres coses, engrandir la imatge, moure-la lateral o verticalment, bombar-la... En fi, com tot el que podem regular al nostre monitor ARCADE.


Aquests ajustaments reben el nom de Geometria.

 

 

Per accedir a aquest menú s’ha de prémer una ordre de comandaments específica des del comandament a distància de la tele o, en alguns casos, prémer un polsador secret dins del mateix.


En aquest segon cas haurem d'obrir el comandament a distància i localitzar dos punts de carbó conductiu en els quals no hi ha ventosa conductora, és a dir, en els que no hi ha botó.

 

 

A continuació, us adjunto una taula de com s’ha d’accedir a aquest menú secret, que he copiat de la web Comunidad electrónicos.


A la llista hi apareixen la majoria de marques de TV i la manera d’accedir al gloriós menú de programació.


NOTA: pot ser que alguna manera d’accedir al menú sigui una mica diferent de la mostrada a la llista, sobretot pel que fa als comandaments, però la podem agafar com a referència i provar amb altres botons similars.


NOTA 2: no cal dir que una vegada dins del menú, tot i que les opcions són reversibles, només hem de tocar el que vegem clar, i que una bona opció és apuntar els valors originals per si ens emboliquem a l’hora d’ajustar.


Comentar també que moltes TVs tenen l’opció de tornar als valors de fàbrica, però en qualsevol cas, és millor ser cauts i tocar només la geometria.

 

Marca

Modelo

Chasis

Descripción


Admiral

TM1021

 

Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY, aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
Para salir, pulsar MENU
Otra secuencia: CANAL, PAUSA, AP.PROG., IMAGEN NORM.

TG2100A
TG1029A

 

Ver: Daewoo

AD294

 

Ver: ITT SAT294


AIWA

 

 

Encienda el TV. Abra el control remoto y busque las teclas que no tienen acceso para el usuario. Al presionar una de ellas y luego DISPLAY aparecerá en la pantalla el menú de servicio. Con CANAL +/- selecciona el ítem. VOLUMEN +/- y DISPLAY muestra los datos a ajustar. Para salir, presionar DISPLAY y la otra tecla oculta en el control remoto, aparecerán los caracteres INITIAL por unos segundos y el TV se apagara. 

TV-AR295
y otros

 

Presione SW702 (Service) en la placa principal del TV, o modifique el C/R colocando un pulsador entre los pines 13 y 16 del integrado del mismo. Con CANAL +/- selecciona los parámetros, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presionar OSD/OUT en el C/R.

VX-T1470
VX-T2170
VX-G142
VX-S135
VX-S205
y otros Combos (TV-VHS)

 

Desconectar de la línea de CA por más de 30 minutos, o cortocircuitar el condensador de Back-Up que mantiene la programación. Colocar el volumen al mínimo, presionar VOL- y simultáneamente el la tecla 9 en el C/R. Con los botones 1 al 7 (o 1 al 8 en algunos modelos) se selecciona los diferentes modos (sub-menú) de ajuste. Con VOL+/- se ajustan los valores. Presionar 8 (o 0 en algunos modelos) para salir y guardar. 

 

 

Con el TV encendido, presione la tecla TEST en el control remoto, luego presione DISPLAY. Con CANAL+/- mueve el cursor, con VOL+/- ajusta el valor. Presione DISPLAY y FINISH

Ansonic

 

 

Ver: Precision


APEX

 

AT2002S

Bajar de volumen a 0, presionar las teclas: MUTE en el C/R y VIDEO en el TV simultáneamente. Para realizar ajustes teclas: MENU SELECT. Para salir: tecla stand by en el C/R.

 

 

Bajar de volumen a 0, presionar las teclas: MUTE en el C/R y MENU en el TV simultáneamente durante 3 segundos. Con las teclas de cursor se seleccionan los itém y ajustan los valores. Para salir y guardar POWER

 

 

Presionar PROD para entrar, con MUTE y DISPLAY selecciona sub-menú, SLEEP para entrar. POSICION o CHANEL selecciona ítem, VOL +/- ajusta el valor  

 

 

Ver: Premier o jWIN


Atec-Panda

 

 

Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MUTE en el control remoto.

Audinac

ST2157

 

Ver: Microsonic o Daewoo

Aurora
(Argentina)

MRT-CT20D

 

Ver: ITT SAT294

MRT2070

 

Ver: Noblex

Basic Line

 

 

Ver: Precision

Blue Sky

 

 

Ver: Precision


Broksonic

K2107

 

Desde el C/R introducir la secuencia: MUTE, TIMER, PICTURE

 

 

Ver: Orion


CCE

HPS-1402
HPS-2002
HPS-1404
HPS-2004

 

Presionar la tecla SERVICE ubicada en la placa principal cerca del "micro". Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor

HPS-1405
HPS-2005
HPS-2706C

 

Conectar a tierra durante 5 segundos el pin 24 del IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor

HPS-1471
HPS-1478

 

Conectar a tierra durante 5 segundos el pin 78 del IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor

Challenger

 

 

Ver: Daewoo

Citizen

 

 

Ver: Zenith


Crown
Mustang

CM-2002
CM-2007

 

Abrir el control remoto, quitando la tapa superior. Usar las teclas que no tienen acceso externo y que se encuentran debajo de "Canal previo" y "Sonido".
Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- ajusta su valor.

CM2893
CT2901R

H-904

Pulsar rápidamente la siguiente secuencia en el C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
Otra secuencia: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY

CT-1405

H-613M

Utilizar las teclas ocultas en el C/R

Daenyx

2097

H-502N

Ver: Noblex


Daewoo

(sus chasis son usados por diversas marcas)

DTQ-14V1
DTQ-20V1
y otros...

CN-001
CM-003
y otros

Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.

 

 

Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".

DSC3270e
DTJ28A7
DTP28G8
14C4NT
20C4NT
y otros

 

Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto.

 

 

Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER

CTF2162

 

Con el TV encendido, oprimir en el control remoto (original) la tecla MENU (ENTER) y luego rápidamente 5 veces la tecla DISPLAY. Para ingreso a los diferentes sub-menus usar las teclas numéricas

Daytek

 

 

Ver: Daewoo

Daytron

 

 

Ver: Kioto, Majestic o LG

Dikler 

H2128

 

Ver: jWIN

Diplomatic

 

 

Ver: CCE

DI-2970

 

Ver: Ken Brown

Durabrand

 

 

Ver: jWIN , Mitsui


ELBE
(SELECO)

2824

PC200

Pulsar simultáneamente: V- y V+ en panel frontal del TV, y STAND-BY en el C/R. Para cambiar ítems las teclas de volumen. Con  las teclas de programa cambia el valor. Salir con la 'tecla verde' del C/R.


Elektra

 

chasis chinos

Desde el C/R introducir la secuencia: MUTE, TIMER, PICTURE. Para seleccionar parámetro teclas P+ y P- del C/R, para ajustar valor VOL+/-. Para salir y guardar cambios MENU

 

 

Ver: Daewoo


Emerson

ET-13P2

 

Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.

ETV29F11
ETV20

 

Se ingresa con botón oculto dentro del control remoto

 

 

Ver: Orion y Mitsui

E-Tech

 

 

Ver: Hyundai

Ferguson

 

TX91

Ver: Thomson

First Line

 

 

Ver: Precision

Fisher

 

 

Ver: Sanyo

GoldStar

 

 

Ver: LG

Goldtek

XT-13H9

 

Ver: Majestic


Grundig

GR203

(chasis ídem Noblex 21TC631 - Argentina)

Pulsar rápidamente la siguiente secuencia en el C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.

Hamilton

 

 

Ver: Majestic

Hawk

 

 

Ver: Premier o jWIN


Hipson

29HTV

HE828A

Desde el C/R introducir la secuencia: MENU, 1, 9, 7, 6. Con teclas 7 y 8 se selecciona el sub-menú, con el cursor se cambia ítem y valor. Para salir y guardar: MENU


Hitachi

20SA3B
27CX5B
27CX25B

M3LUX

En el TV presionar AVX o MENU y manténgalo presionado, presione POWER y manténgalo por 3 a 5 segundos, para acceder a los ajustes de audio o más de 5 segundos para los ajustes de imagen. Los ítem de audio aparecen como A00 y los de video como P00, los datos como D000. Para entrar a los correspondientes ajustes se debe colocar D030 para el modo P y D020 para el modo A.

CDH-29GS5

H-902F

Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3 submenú "Factory".
1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y ajustar:  MENU, CH y VOL

CDH-29GS2

 

Utilizar las 4 teclas internas del C/R

CPT-2150

H-612M

Ver: Noblex

Hitech

 

 

Ver: Premier o jWIN


Hyundai
Kalley, Sigma, Olimpo, Simply, E-Tech y otros chinos

 

 

Presionar RECALL Y VOL- en el C/R, simultáneamente. Para desplazar en los Sub-menús Factory, Balance B/W y Adjust, presione de nuevo RECALL en el Remoto y VOL- en el TV simultáneamente. Para seleccionar ítem CH+/- , para ajustar valor: VOL+/-. Para grabar los cambios, MUTE en el remoto.

 

 

Con el TV encendido introducir en el C/R la secuencia: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparecerá el mensaje FACTORY. Introduzca nuevamente la secuencia 6,4,8,3, entrará a la opción: B/W BALANCE, al presionar MENU aparece ADJUST. Presionando MUTE selecciona los diferentes sub menú: SERVICE 0 al 7. Para salir presionar MENU

HYPF 21S2

 

Utilizar tecla interna del c/r

IRT

TRC1425

 

Con el TV encendido presionar en el C/R: MENU, QWIEW, MUTE. Con PROG +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se cambian el valor, con la tecla del reloj se cambia los sub. Menús

 

 

Ver también: Premier o jWIN


ITT

SAT294

 

Con el TV apagado (stand-by), oprima la siguiente secuencia del control remoto: MUTE, 3, 7, 2, POWER. Con la tecla 10 selecciona el ítem y con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios presione POWER


JVC

2973AR
...y otros

 

Con el TV encendido, presione simultáneamente DISPLAY y VIDEO STATUS en el control remoto. Para seleccionar los ítem presione MENU UP/DOWN (subir/bajar). Para cambiar valores MENU LEFT/RIGHT (izquierda/derecha). Para salir presione EXIT. 

2184A

 

Desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, MENU, MENU, 1; colocar la hora 3:21, oprimir STD, VSM y DISPLAY simultáneamente.

 

 

Con el TV encendido, oprima SLEEP en el C/R, coloque el tiempo en "0" min. Mientras la indicación permanece en pantalla, presione simultáneamente: DISPLAY y VIDEO STATUS en el C/R. Para salir presione dos veces EXIT

AV2186
AV2196

 

Desde el control remoto, seguir rápidamente la siguiente secuencia: Presionar MENU, seleccionar AJUSTE DEL RELOJ, ponerlo en 3:21, presionar MUTE (Silencio), luego controles de imagen (las teclas de flecha subir o bajar) .  Con 1, 2 y 3, selecciona los diversos sub menús. Para salir presione MUTE.

AV-32F475

 

En el C/R original colocar switch TV/CATV en TV, y switch VCR/DVD en la posición VCR, con SLEEP TIMER poner en "0 minutos", luego presionar "VIDEO STATUS" y "DISPLAY" simultáneamente. Para salir presionar "EXIT"


jWIN
Dikler, Riviera, Royal y otros chinos

 

 

Presionar PROD para entrar, con MUTE o DISPLAY se desplaza por las páginas, SLEEP para entrar a Sub-menú, con POSICION o CHANNEL selecciona los Items, VOL+/- ajusta el valor

CTM-1420

 

Con el TV encendido, en el C/R presionar la secuencia: SLEEP, MUTE, DSP, MENU 3. Con CH +/- selecciona parámetros, con VOL +/- ajusta el valor. Para salir y guardar presionar DSP o SLEEP

 

 

Con VOL- poner volumen al mínimo, luego MENU en el C/R, despliegue menú PICTURE, inmediatamente introduzca la secuencia: 6, 5, 6, 8 (o 5,6,8). Entra al modo FACTORY. Para cambiar a modo B/N BALANCE y ADJUST, presionar: SLEEP En modo ADJUST, presione: MUTE para seleccionar sub-menú "0" de ajustes de geometría. Para seleccionar ítem, P +/-, para ajustar valor VOL +/-. Para salir del modo Factory, tecla: REVIEW o MENU

JV-TV9021

 

Con el TV encendido presionar en el C/R la siguiente secuencia: MENU, MENU, Q.VIEW, MUTE. Luego con la tecla SLEEP se desplaza entre los diferentes Sub-Menus

Kalley

 

 

Ver: Hyundai


Ken Brown

TKB2128

 

Introducir en el C/R la siguiente secuencia: SKIP, MUTE, BAND. Con CH +/- se seleccionan los ítem. Con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, presionar la tecla P (Picture) en el C/R

KB-2122ST
TKB2188
TKB2920
TKB2968
y otros...

 

Oprimir las teclas VOL- en el TV y DISPLAY en el C/R simultáneamente. Con CH +/- cambia la opción, con VOL +/- ajusta el valor, para grabar los datos oprimir la tecla ENC

BK2120

 

Ver: Serie Dorada SD-21D1

 

 

Ver: Panavox ITV-2152

Kenneer

 

 

Utilizar las teclas ocultas, no accesibles para el usuario, dentro del C/R


Kioto

CTR-2100
...y otros

 

En el C/R (RC- F70) presionar la siguiente secuencia: SLEEP, MUTE, DSP, MENU . Seleccionar con CHANEL+/-, ajustar valor con VOL+/-. Para salir POWER

 

 

Oprimir la tecla VOL- en el TV y la tecla DISPLAY en el control remoto simultáneamente

Konka

 

 

Ver: Orion , Hipson


LG

GoldStar

CP-14K70
CP-20K70
CP-29K40
CP-29K44
...y otros

MC83C
MC999
MC-7CD
MC-99GA
...y otros

Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto.
Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK (ENTER) y para salir POWER

 

SC-23A

Desde el control remoto, use la siguiente secuencia 7, 3, 9, 2, ENTER, POWER. Luego SETUP+/- (en algunos controles: OK en lugar de ENTER)

CN-20D99

NC-6HA

Estando encendido, mantener presionado SETUP en el TV y presionar SETUP en el C/R 


M&S

CTM1420

 

Introducir la siguiente secuencia: SLEEP, MUTE, DSP (DISPLAY), MENU. Para salir DSP, 0, SLEEP


Magnavox

 

 

Modo servicio: con el TV encendido, presione en el control remoto la siguiente secuencia: 0, 6, 2, 5, 9, 6, MENU. Presione la tecla MENU en el TV. Con CANAL +/- selecciona los ajustes, con VOL +/- los valores. Para guardar los cambios presione POWER en el TV.
Modo ajuste:  con el TV encendido, presione en el control remoto la siguiente secuencia: 0, 6, 2, 5, 9, 6, OSD


Majestic

XT-20A9
XT-20E9

 

Con el TV encendido, oprimir en el C/R: SLEEP, MUTE, DISPLAY, MENU. Con CANAL +/- selecciona los parámetros, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir: DISPLAY o SLEEP

XT 13H9
y otros...

 

Con el TV en Stand By, desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MUTE, DISPLAY, POWER

Makrosonic

 

 

Ver: Mitsui , Daewoo

Memorex

 

 

Ver: Orion


Microsonic

14TAC

 

Con el TV apagado, usando el control remoto RD3401A, presionar la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Ingresar a la opción "Adjustment". Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".

Chinos

 

Presionar la tecla oculta que se encuentra en el C/R entre Sleep y CCD. Con TV/AV cambia la página de menús

Misawa

 

 

Ver: Microsonic , Daewoo o Ken Brown


Mitsubishi

 

 

Con el TV encendido, presione: MENU, 2, 3, 5, 7 o esta otra secuencia: MENU, 1, 2, 5, 7. Con las teclas AUDIO y VIDEO elegir los respectivos grupos de ajustes. Para guardar los cambios presione ENTER, para salir MENU.

otras secuencias: MENU, 1, 2, 5, 9 - MENU, 1, 3, 7, 0 - MENU, 2, 3, 5, 6/7/8/9 - MENU, 8, 2, 5, 7


Mitsui

 

 

En C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con CH +/- selecciona los ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: TIMER. Para salir: MENU

 

chasis chinos

Poner volumen al mínimo, introducir la siguiente secuencia: MENU, 6, 4, 8, 3. Con las teclas 1 al 4, selecciona páginas M1 a M4


Mustang

2004/5

H907F

Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: CANAL, PAUSA, AP.PROG., IMAGEN NORM., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se selecciona, con VOL+/- se cambia.
Para salir, pulsar MENU

Naoki

NK1408

 

Ver: Elektra


New Point

 

 

Con la tecla oculta en el C/R (ubicada al lado de la tecla SISTEM  y debajo de MUTE) se entra y desplaza por los diferentes sub-menúes y también se sale. Para cambiar ítem CANAL+/-, para ajustar valor VOL+/-


Nippon

CTV-2198
CTV-2199

 

En el C/R presionar rápidamente la siguiente secuencia: CLEAR, VOL-, CATV/TV. Para cambiar ítem CANAL+/-, para ajustar valor VOL+/-, para salir PICT


Noblex
(y otros)

14TC612
20TC613/G
21TC621G

H-501N
H-612M

Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en la ultima fila existen tres botones, (o cuatro en algunos modelos) que no están disponibles con la tapa plástica, con los que se logra entrar al los diferentes modos de servicio (una de las teclas activa función HEAT-RUN)

21TC617
21TC618

DY-450
DY-451

Ver: Samsung chasis DY-450, DY-451

14TC616
20TC615

 

Con el TV en Stand By, presionar en el C/R la siguiente secuencia: MUTE/PAUSA, 1, 8, 2, POWER.

14TC628

 

En el interior del control remoto, existen tres teclas que no son accesibles desde el exterior. Oprimiéndolas simultáneamente se ingresa al 1er. menú, repitiendo la operación se pasa a menúes siguientes. Con CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir presionar nuevamente las tres teclas

25TC630
29TC629
33TC634

 

Con el TV en Stand By, presionar en el control remoto la siguiente secuencia: PAUSA, 3, 7, 2, POWER.Copyright Luis Tamiet www.comunidadelectronicos.com

14TC632
20TC633
20TC637
21TC631

 

Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY, aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú

14TC639
20TC640

 

Mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón 2 en el control remoto.
Para ajustar la sintonía fina, mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón MENU en el C/R

29TC614

DY-800

Se requiere un C/R especial que proporciona el fabricante. Pero se puede usar un control que utilice el C.I. SAA3010 o el PT2210. Puenteando los pines 1 y 11 se entra al modo de servicio


Nokia

6363
7192

 

Desde el control remoto presionar en rapida secuencia los siguientes botones: -/-- , MENU, TV.  Con CANAL+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta el valor

5575

 

Desde el control remoto introducir la siguiente secuencia: I, M, P.

 


Nordmende

 

 

Desconectar el TV, mantener presionada la tecla ROJA, conectar y encender. Para memorizar cambios tecla ROJA, para salir: MUTE

Olimpo

 

 

Ver: Hyundai


Orion
(y otras marcas)

 

 

Con el TV encendido sin OSD, presionar en el Control Remoto, la tecla oculta a través de un pequeño orificio que hay en él (Si no tiene el orificio, desarmarlo y buscar una tecla que no es accesible externamente). Los sub menúes e ítems se seleccionan con el número correspondiente. Los valores se ajustan con VOL+/-, para salir y guardar, oprimir: 0 (en ciertos chasis puede ser 8)

 

 

Poner volumen al mínimo, presionar VOL - en el TV y al mismo tiempo 0 (cero) o 9, en el C/R durante 2 segundos


Panasonic

CT-20R15
CT-27SF24
CT-31XC24
CT-27XF34
CT-F29992
CT-G2159E
(y otros)

ADP302
GL10C
KP360
(y otros)

Con el TV encendido y usando el control remoto.
1) Seleccione el icono SET-UP en el menú principal y luego la modalidad CABLE en la opción ANTENA.
2) Seleccione el icono TIMER y ajuste el cronometro (SLEEP) a 30.
3) Presione ACTION dos veces para salir de los menús y sintonice el canal 124.
4) Ajuste el volumen al mínimo (0). Al presionar nuevamente VOL- entrara al modo servicio (CHK).
Para salir presionar ACTION y POWER simultáneamente por dos segundos.

CT-215785
CT-315185

AEDP242
NA6L

Con el TV encendido, cortocircuite los puntos FA1 - FA2. Presione ACTION (o MENU) y VOL+ simultáneamente. Presione POWER en el control remoto para seleccionar los sub menúes de servicio. Con CANAL+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presione POWER y ACTION (o MENU) simultáneamente por 2 o 3 segundos.    

CT-1440R

 

Igual al anterior pero, en lugar de FA1-FA2, conectar TP8 a Ground

TAU

 

Con el TV encendido, ajuste el volumen al mínimo, coloque la tecla OFF-TIMER en ON. Presione RECALL en el control remoto y simultáneamente VOL- en el TV. Con las teclas 1 y 2, selecciona los nodos de ajuste (CHK1; CHK2, ...), con las teclas 3 y 4 selecciona los ítem, con VOL+/- ajusta los valores.

TX-25W3E
TX-28W3E
(y otros modelos europeos)

 

Ajustar los graves al máximo, agudos al mínimo, oprimir RESET en el control remoto y al mismo tiempo VOL- en el TV. Con las teclas de teletexto: ROJA y VERDE selecciona los ítem, con AZUL y AMARILLA ajusta los valores. Para memorizar los nuevos datos presionar STORE. Para salir NORM (normalización).

CT-Z1422
(y otros modelos)

 

Presione simultáneamente el botón VOL- en el TV y la tecla 9 en el C/R por más de 1 segundo. Con CH+/- selecciona las opciones, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir, oprimir ACTION en el C/R


Panavox

14HAC
20HAC
29BDC
29BDP

 

Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Ingresar a la opción "Adjustment". Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".

CE.com

 

Abrir el control remoto, quitando la tapa superior. Usar las teclas que no tienen acceso externo. Se activan dos menús de ajustes "Factory 1" y "Factory 2"

ITV-2152
(Pure Flat)

 

Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER

CT-29CR

 

En el C/R introducir la secuencia: MUTE, 3,7,2, POWER. Con 1 al 5 selecciona sub menús

 

 

Ver también: Daewoo


Panda

 

chinos

Presione simultáneamente MENU en el TV y MUTE en C/R. Con teclas 0 al 9 selecciona ítem, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, apagar el TV y desconectarlo de la red por 15 segundos

 

chinos

Unir temporalmente los puntos de prueba marcados W325 y W326

 

 

Ver también: Atec-Panda

Panoramic

 

 

Ver: CCE

PA-2988

 

Ver: Ken Brown


Philco

TV-20V1 /
14V1 / 20V3
/ 20V4
... y otros

CM-003

Con el TV encendido, en el C/R introducir la secuencia: 1, MUTE, RECALL, MUTE, o esta otra: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Con CANAL +/- selecciona los ítem, con VOL +/- ajusta el valor. Para guardar cambios, oprimir DISPLAY, para salir: MUTE.

TV-20V4

 

Con el TV encendido pulsar: DISPLAY, MUTE. Para memorizar ajustes presionar DISPLAY. Para salir POWER

PF2175

 

Presionar MENU en el TV y la tecla 2, 3 o 4 (según el menú que desee acceder) en el C/R. Con cursor arriba/abajo o CANAL+/- selecciona el ítem. con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presionar MENU en el C/R.


PHILIPS

 

Y6

Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU
Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-
Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios.

20PT424A
21PT263A
25PT463A
y otros...

PV4.0

Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C08) a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red.

 

21PT9467

 

Presionar la siguiente secuencia: OSD, Smart Sound y Smart Picture. Si aparece FACTORY presionar 8, 9, OK

 

Anubis S -BB
-DD

M de S de chequeo (por omisión): cortocircuitar brevemente los terminales M28 y M29 mientras se enciende el TV. Para salir poner en "Stand by"

Para entrar el M de S de ajustes, cortocircuitar brevemente los terminales M31 y M32 mientras se enciende el TV. Cursor izquierda, selecciona ítem. Cursor derecha selecciona datos. Cursor arriba o abajo (o Prog. +/-), aumenta o disminuye el valor seleccionado. Para salir poner en "Stand by"

Portland

PT1901

 

Ver: Daewoo


Precision
Basic Line,
Watson,
Firts Line,
Sakura, Shneider y otras)

 

AK19

Desde el control remoto, presionar MENU ingresar a INSTALAR (FEATURE), introducir la secuencia 4, 7, 2, 5. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV.

 

AK20

En el TV oprimir el botón VOL-, e inmediatamente, en el control remoto la secuencia: PROG, "--", TV. Para seleccionar los ítem presionar CH +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV.


Premier
Silver, Mitsui
Starlight, IRT
y otros chinos

 

 

Introducir en el C/R la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con teclas numéricas selecciona diferentes sub-menús. Con PROG +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: teclas numéricas. Para salir: MENU

Proscan

 

 

Ver: RCA

 


Protech

2004

 

Retirar la tapa superior del C/R, dejando el teclado sobre la placa, existen varias teclas que no tienen acceso externo, con ellas se accede a los diferentes menúes de ajustes. Con las teclas CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor.


Quasar

SP2726K
SP2736K
SP3136

AREDC224
AEDC242

Con el TV encendido, cortocircuitar momentáneamente los puntos de prueba FA1 y FA2. Oprimir simultáneamente las teclas VOL+ y ACTION (o MENU). Con POWER selecciona los 4 diferentes sub-modos. CANAL+/- selecciona el ítem a ajustar, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, presionar simultáneamente ACTION y POWER por 2 o 3 segundos.


Ranser

 

 

(Para ajustes de sub-color y sub-brillo) Oprimir RESET, luego colocar en el control remoto, dos diodos (1N4148) entre los pines 6 y 10 del IC, unidos por sus cátodos. Desde la unión de los cátodos, conectar momentáneamente al pin 11. Repitiendo esto se cambia de ajuste. Con VOL+/- se ajusta el nivel correspondiente. Para salir, esperar que la indicación (OSD) en pantalla desaparezca.

Ver: Microsonic y Daewoo


RCA

Proscam

General
Electric

 

CTC175
CTC176
CTC177
CTC186
CTC187

Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P00 y V00. Presione VOL+ hasta que indique V76, entonces presionando CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos. Para salir y guardar los cambios, presione POWER.
Atención: El ítem P01 es la frecuencia horiz., si baja demasiado se activa la protección, y el TV quedara bloqueado.

RAR2050
RAR2150
GE-20091
... otros

TX91

Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P000 y V000. Presione VOL+ hasta que indique V076, V077, V078 o V079 según el grupo de ítems a ajustar, con CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos.

27V412T
32V550T
14F512T

MM134C
(chinos)

Presionar VOL- en el TV, hasta el mínimo y sin soltarlo, presionar DISPLAY (o INFO) en el c/r. Aparecerá FAC1, con las teclas numéricas cambia de menú, con Chanel y VOL se selecciona y ajusta. Pulsando tecla OK cambia modo. Para salir y guardar presionar STD (o SOUND) en el c/r

RAR-2990

 

Introducir en el C/R la secuencia: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menús Factory 1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. Para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL

Riviera

 

 

Ver: jWIN

Royal

2079

 

Ver: Majestic o jWIN

Saba

 

 

Ver: Telefunken o Thomson

Sakura

 

 

Ver: Precision (Watson, Firts Line y otras)


Samsung

CN331E
CN3338
CN5039
CN565B
CT5038
CT5066
(y muchos otros)

K-1
KCT12A
KTC57A
(y otros)

Con el TV apagado, en el control remoto presione MUTE, 1, 8, 2, POWER, entrara al menú principal de servicio, para elegir un sub menú use CANAL +/- y VOL +/- para entrar.
Para elegir los ítems CANAL +/-, para ajustarlos VOL+/-.
Para regresar al menú principal presione MENU, para salir y guardar presione POWER.

CX7039

 

Dentro del control remoto, en la placa, del lado de las pistas, hay marcado un diodo, colocar un 1N4148 o similar. Encender el TV y presionar MENU para entrar al modo de servicio.

CW593
(y otros)

 

Con el TV apagado (stand-by) presionar la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Con CH +/- se selecciona el ítem, con VOL+/- se ajusta el valor.

 

DY-450
DY-451

Abrir el control remoto (la placa debe tener la ident.: D-19H), buscar la tecla oculta más abajo de la tecla TV/VIDEO, con ella se ingresa al modo de servicio.

Modelos europeos

 

Presionar la siguiente secuencia en el control remoto:
DISPLAY, PSTD, MUTE
o SLEEP, MENU, HELP
o DISPLAY, PSTD, SLEEP

CS566BZ

 

Con el TV en Stand By, presionar la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, PSTD, MUTE, POWER

PLH403
(Proyección
LCD)

L52A

Con el TV apagado, presione en el C/R la siguiente secuencia: MUTE, 1, 8, 2, POWER, con VOL+/- se desplaza en el menú, con los botones MENU y MUTE cambia los datos. Presionar MEMORY para guardar datos. DELETE para salir.

Sankey

 

 

Ver: Daewoo , ITT


Sansei

TVR1419

 

Con el TV encendido, pulsar la tecla MENU del TV y simultáneamente en el control remoto 1, 2, 3, 4, 5 o 7, con cada una de ellas se accede a un menú diferente, con CH+/- se selecciona el ítem, y con VOL+/- se ajusta el valor. Para salir apagar el TV.

TVR2019

 

Ver: Sanyo C20LB94M

Sansui

TVM1915

 

Ver: Orion


Sanyo
Fisher

C14LT84M
C20LB94M
C27LW47
y otros...

LA4-A

Mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón 2 en el control remoto.
Para ajustar la sintonía fina, mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón MENU en el C/R..

C21LB76
C33LJ26
...y otros

LB1-A
LA6-A

Con el TV encendido, presionar MENU en el TV, y simultáneamente en el C/R el nº de menú que desea acceder: 1: geometría, 2: imagen, 3: audio estéreo, 4: sintonía fina

Copyright Luis Alberto Tamiet

 

Con el TV encendido, presionar M (memory) en el TV durante dos segundos, inmediatamente, presionar MEMORY en el C/Remoto, luego SOUND para elegir los ítem. Con VOL +/- se ajustan los valores.

 

 

Mantener el botón MENU presionado mientras se conecta el TV a la red eléctrica. Utilice CANAL+/- para desplazarse y VOL+/- para ajustar los valores. Pata salir y guardar cambios: MENU

TVS-1430MA TVS-2142MA TVS-2152PF
y otros chinos

TMPA8823
TMPA8859

Dos modos de servicio: S y D Para entrar al modo S, presione VOL- en el TV hasta 0, manténgalo presionado, y presione DISPLAY en el c/r.
Para entrar al modo D, una vez dentro del modo S, seleccione la opción VP60, debe tener el valor: 00, entonces presione VOL- en el TV y sin soltarlo, presione DISPLAY en el c/r.  Para cambiar de canal u otro ajuste de usuario, sin salir del modo de servicio, presionar DISPLAY


Serie Dorada

SD-21D1

 

Poner volumen al mínimo desde el panel del TV. Mantener presionado VOL- en el TV y simultáneamente oprimir DISPLAY en el C/R. Con CANAL-/+ se escoge el ítem. Con VOL -/+ se ajusta. Para salir pulsar ENC en el C/R

20C1
20C2
20C2DP
20C4

 

Quitando la tapa superior del C/R, hay dos teclas que no tienen acceso externo. Ellas activan dos menús de ajustes: "Factory 1" y "Factory 2". Con las teclas numéricas (y otras) se seleccionan los ítem. Con VOL+/- se ajusta el valor


Sharp

13J-M100
20J-S100
25N-M100
25K-M180
25K-100
CK25M10
CK25SR
y otros ...

 

Desconectar el TV del tomacorriente, presionar CANAL+ y VOL+, manténgalos presionados mientras conecta el TV.
Para reset a valores predeterminados, oprimir nuevamente las dos teclas por 6 segundos.
Para seleccionar los ítem (S) CANAL+ y CANAL-, para cambiar datos (D) VOL+ y VOL-, para salir, presionar POWER o desconectar el TV.

25G-M60
25G-S60
y otros ...

SN-51

Busque el IC2001 (o IC001), cerca se encuentran dos puntos marcados TP2001 y TP2002, cortocircuitarlos por un segundo.
Para seleccionar los ítem (S) CANAL+ y CANAL-.
Para cambiar datos (D) VOL+ y VOL-.
Para salir, presionar POWER o desconectar el TV.

63CS-03SN 63CS-05SN

 

Con el TV apagado del interruptor, presionar las teclas frontales de CANAL+ y VOL- simultáneamente, sin soltarlas,  presionar el interruptor, y mantenerlas presionadas hasta que aparezca el Menú de Servicio. Con las teclas CANAL +/- se seleccionan los ítem, con las teclas VOL +/ - se ajusta el valor. Para guardar los nuevos valores presionar la tecla STAND-BY del control remoto. Para salir del modo servicio desconectar el interruptor.

2910ST

 

Ver: Ken Brown

LC-13AV4U
(LCD)

 

Desconectar el TV, oprimir simultáneamente VOL- e INPUT y conectar el TV, aparecerá la letra K en pantalla, entonces oprimir VOL+ y CH-

Shimasu

 

 

Ver: Daewoo

Shneider

 

 

Ver: Precision

Silver

 

 

Ver: Premier 

Simply

 

 

Ver: Hyundai

Singer

 

 

Ver: Daewoo


SONY

KV-27XBR15
KV-27XBR50
KV-27HSR10
KV-32XVR35
(y otros)

ANU-1
FN

Con el TV apagado, presione el botón de servicio al que se accede por un orificio que se encuentra en la parte posterior del TV, en el tablero de conectores. Manténgalo presionado mientras enciende el TV con el control remoto. Con AUDIO y VIDEO selecciona los sub menúes correspondientes. Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER

KV-20M20
KV-20S20
KV-21RD1
KV-C2583
(y otros)

BA-3
(y otros)

Con el TV apagado. En el control remoto introduzca la siguiente secuencia DISPLAY, 5, VOL+, POWER. Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER.
Para salir POWER  

KV-B2913E
KV-29EX
(y otros)

AE-2

Con el TV apagado, presionar simultáneamente CANAL+ y CANAL-, mantenerlos presionados, encender el equipo, esperar la imagen antes de soltar. Aparecerá: TT en pantalla, ingresando los números de dos dígitos se accede a los sub menús. Con UP/DOWN (+/-) selecciona el ítem, con OK entra en él. Con UP/DOWN (+/-) ajusta el valor y OK lo guarda.

Variante: una vez que aparece TT en pantalla, con el C/R, y a MENU > DEMOSTRACION, allí podrá seleccionar los diferentes ajustes.

KV-9PT50
(y otros)

 

Con el TV apagado (stand-by), presione la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY (info), 5, VOL+, TV (Power). Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER  

WEGA
KV-14FM14
KV-32FV16
KV-13FV26
(y otros)

 

Con el TV apagado (stand-by), presione la siguiente secuencia en el control remoto: 5, DISPLAY, VOL+, POWER. Con los botones numéricos 2 y 5 seleciona sub menú de ítem, con 1 y 4 elige los ítem, con 3 y 6 cambia los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER. 

Algunos
modelos
europeos

Copyright

Presione la siguiente secuencia en el control remoto: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá "TT" en la pantalla. Oprima MENU y se desplegaran las diferentes opciones (sub menús).  

Spica

 

 

Ver: Panavox o  Daewoo

Starlight

 

 

Ver: Premier


Talent

HPS-1479

34BI

Con el TV encendido, cortocircuitar los puntos marcados: SERVICE en el micro TDA9570H. Con CANAL +/- selecciona los ítem, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir POWER

 

29A1

Ver: Ken Brown


Tatung

 

 

En el panel, frontal junto a la tecla: MENU hay un pequeño orificio por donde se accede un microswiche, con el TV encendido, pulsar este. En pantalla aparece la palabra VERSION. Con CH arriba o abajo, se cambian los parámetros y con VOL+/-, se ajustan los valores.


Telefunken
(Saba)

TK1499
TK2098
TK2099

 

Oprimir en el C/R la siguiente secuencia: IMAGEN, FACTORY, STAN-BY, MUTE, 1, 8, 2, POWER ON. Con VOL+/- selecciona los ítem, con CANAL+/- ajusta el valor. Para salir oprimir FACTORY o POWER

TK2078

 

Mantener presionada la tecla MENU en el TV y presionar al mismo tiempo SETUP en el control remoto. Con CANAL +/- se cambian los ítem, con VOL +/- se los ajustan los valores. Para salir y guardar los cambios, presionar SETUP.

TK2929

 

Mantener presionado VOL- en el TV y presionar DISPLAY en el C/R. Con las teclas 1, 2, 3, ... se selecciona los ítem.

 

 

Ver también: Thomson

Telesonic

CTV-2199

 

Ver: Hyundai y Nippon


Thomson
(Saba,
Telefunken,
Ferguson)

GY20TH

ICC17

Poner en standby con el CR, desconectar con el interruptor, en el TV pulsar PR- y VOL- y sin soltarlas conectar el aparato, esperar aprox. 8 segundos y soltar PR - y VOL -. Para salir temporalmente, pulsar EXIT en el CR, para volver a entrar pulsar la tecla azul.
Con PR+/- (flechas arriba/abajo) selecciona los ítem. Con VOL+/- (flechas derecha/izquierda) ajusta los valores. Para salir, apagar o poner en standby.

 

TX91

Con el TV encendido, apagar desde el C.R. (poner en standby), luego desconectar con el interruptor, en el C.R. pulsar VT AZUL y sin soltarla, encender el aparato desde el interruptor, esperar aprox. 8 segundos y soltar la tecla VT AZUL. Con PR+/- (flechas arriba/abajo) selecciona los ítem. Con VOL+/- (flechas derecha/izquierda) ajusta los valores. Para salir, apagar desde el interruptor.

TLC

 

 

En el TV, bajar el volumen al mínimo y sin soltar, pulsar DISPLAY o RECAL en el C/R


Tonomac

TO-2023

 

Con el TV encendido, cortocircuitar puntos marcados: "PROBE" (pin 78 del one-chip), con CANAL +/- selecciona los ítems, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir POWER

 

 

Ver: Ken Brown


Top House

 

H-902F
H-908F

Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3 submenú "Factory".
1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y ajustar:  MENU, CH y VOL

Presionar en el C/R la siguiente secuencia: Nº Canal, Pausa, Ap. prog., Imagen Normal

VTR2912

 

Oprimir VOL - en el TV, hasta que llegue al mínimo, y sin soltar, desde el C/R presionar la tecla de hora de apagado y de encendido (color Lila). Con CANAL +/- se seleccionan los ítem y con VOL +/- los valores

CTV2912P

 

Ver: Ken Brown


Toshiba

CE19G10
CF19H22
CF13G22
CL20G22
CL20G30
y otros

TAC9700
TAC9702
TAC9727
TAC9800
TAC9803
y otros

Con el TV encendido, presione MUTE en el control remoto, presione MUTE nuevamente y manténgalo presionado mientras presiona MENU en el TV. Aparecerá una S en pantalla, presione nuevamente MENU. Con CANAL +/- selecciona los ítems, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir presione POWER

26HF66
26HF84
y otros

 

En el TV, presionar VOL- hasta alcanzar el mínimo y sin soltar esa tecla, oprimir el 9 en el control remoto por dos o tres segundos

MV13K...
MV19K...
(combos
TV-VHS)

 

Desconecte el equipo de la CA, durante algunos segundos para que se desprograme el reloj (timer). Con el TV encendido, presione VOL- y manténgalo presionado mientras presiona en el C/R: 9 (para menú de ajustes), 2 (para ajuste horizontal del OSD), 0 (desbloqueo de contraseña), las demás opciones (1, 3, 4...) no deben ser modificadas, sin disponer del manual.  Para salir presione POWER

Truesonic

HT-1427
HT-2127

 

Ver: Admiral TM1021


Vestel

 

11AK20

Presionar en el TV la tecla VOL- durante 8 seg., luego en el C/R: PROG (8 seg.), tecla -/- (8 seg.), tecla TV (8 seg.)

Videologic

 

 

Ver: Daewoo

Watson

 

 

Ver: Precision


White-
Westinghouse

 

 

Presionar MENU, luego rápidamente introducir la siguiente secuencia: 9, 8, 7, 6, ENTER. Con MENU cambia las páginas, con las flechas arriba y abajo selecciona el ítem y con las flechas Derecha e Izquierda ajusta los valores. Para salir y guardar presione POWER.  

TM1021W

 

Ver: Admiral TM1021

TG1029W y otros

 

Ver: Daewoo


Zenith
(Citizen)

SS2572
y otros

 

En el TV, presione y mantenga presionados: MENU, luego VOLUMEN - y CANAL -. El menú normal cambiara al de servicio. Para retornar al menú normal presione MENU. Con las flechas arriba y abajo selecciona el ítem y con las flechas Derecha e Izquierda ajusta los valores. Para salir y guardar presione POWER.  

System 3

 

Usando el control remoto, con el TV encendido, presione y mantenga el botón MENU hasta que aparezca el mensaje "Welcome to Zenith" o desaparezca el menú en pantalla, suelte el botón MENU e introduzca rápidamente la siguiente secuencia 9, 8, 7, 6, ENTER o esta otra 9, 8, 7, 6, DISPLAY. Con MENU cambia las páginas, con las flechas arriba y abajo selecciona el ítem y con las flechas Derecha e Izquierda ajusta los valores. Para salir y guardar presione POWER.

NOVETATS

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

02.07.23

21.05.23

10.04.23

29.01.23

Nou contingut a reparació:

-X-BOX 360.

15.01.23

Nou contingut a reparació:

-Còpies de seguretat consoles modernes.

02.01.23

Enèsima crítica al sector:

-Ja n'hi ha prou!

12.11.22

Nou contingut a ARCADE:

-SEGA HIKARU.

31.05.22

Nou joc analitzat:

-MOSS.

19.03.22

Nou reportatge:

-Un clon oficial de NINTENDO!