ORDRES PER NEGATIU

A aquestes alçades, de ben segur no fa falta explicar-ho, però és possible que encara hi hagi algun despistat. A continuació us explicarem què significa el concepte ordres per negatiu i com s’aplica al nostre estimat hobby.

 

Quan parlem d’ordres per negatiu, normalment ens referim a una senyal commutada per pulsacions de negatiu. El negatiu, a part d'altres aplicacions, el podem considerar un valor del voltatge*.

 

Portant la idea als videojocs, comentar que la majoria de comandaments  ARCADE (denominats sticks) es comanden mitjançant senyals de negatiu. O sigui, per fer-ho més entenedor, quan pitgem un botó, o una direcció de la palanca, el que estem fent és donar una pulsació de senyal negativa a un pin concret del connector que va a la consola.

 

Un dels sticks més meravellosos de tots els temps, els Old Style de NEO GEO, funcionen sota aquest concepte i a Bricosnola l’hem agafat de mirall per moltes de les nostres modificacions. També hi ha comandaments i sticks, sobretot els més moderns, que van per senyals de resistència o positiu, però el més bàsic, el més fàcil i el més usat en consoles antigues són les ordres de senyal negativa. 

 

*Tornant amb el concepte de positiu i negatiu; imagineu una pila:

 

 

Les piles, com tota font d’energia, tenen un pol positiu i un pol negatiu. Ara transportem la idea a una placa mare d’una consola que s’alimenti de 9V, mitjançant un transformador extern. Aquests 9V també es nodreixen de senyal positiva i negativa. El voltatge pot ser continu o altern. La corrent contínua, la més utilitzada en electrònica, té un positiu i un negatiu fix, mentre que a l’alterna, aquest valor va canviant alternativament (d’aquí el nom). Òbviament, quan parlem de comandaments d’ordres negatives, parlarem de consoles o màquines que funcionen amb corrent contínua (DC).

 

A continuació us presentem l’encarregat de commutar l’ordre: el polsador.

 

 

El polsador és un component electrònic que, al moment de prémer-lo, obre o tanca un circuit. En el cas dels sticks, al polsar-lo commuta i el que commuta, per norma general, és una senyal de negatiu.

 

Exemple pràctic: 

 

Al jugar al Street Fighter amb un comandament de 6 botons (+ direccional), quan polsem el botó “A” i veiem que el personatge etziba un cop de puny dèbil, el que la consola està interpretant realment és que per un pin concret del seu connector de comandament, li arriba una pulsació de negatiu.

 

A continuació, podeu veure un polsador ARCADE universal (els moderns són un xic diferents en la seva construcció, però es basen en el mateix principi). 

 

 

Les palanques direccionals, amb una construcció diferent, també es nodreixen dels mateixos polsadors.

 

 

No sé si ho teniu un xic més clar que abans, però ara anem a un exemple real:

 

Jugador 1 d’un connector JAMMA NEO GEO MVS.

 

Correlació de pins al JAMMA i ordres de joc:

 

16 – Moneda

17 – START

18 – Amunt

19 – Avall

20 – Esquerra

21 – Dreta

22 – A

23 – B

24 – C

35 – D

 

Per activar les ordres de forma real al joc, el que necessitem és un cable soldat a qualsevol punt de negatiu de la placa, pin 28 en el cas del JAMMA (encara que aniria bé qualsevol punt de negatiu com pot ser una xapa o soldadura) i anar tocant amb aquest cable els pins descrits anteriorment. Així veuríem com al tocar un momentet el pin 21, el personatge aniria a la dreta, al tocar al pin 22, donaria un cop de puny, al tocar al 23 faria un saltiró i així successivament.

 

Ara que ja tenim el concepte de funcionament un xic entès, passarem a aplicar-ho a un comandament real. 

 

El que tenim en un comandament ARCADE (o de consola) que funciona mitjançant ordres de negatiu és un cable principal de senyal negativa comú a tots els polsadors. Tots estan units a negatiu per una de les seves potes, mentre que les altres potes, les que no commuten amb res al estar en repòs, van connectades directament als diferents pins del connector de comandament.

 

ESQUEMA EXEMPLE STICK QUATRE BOTONS + DIRECCIONAL

NOVETATS

01.06.24

Nova reparació:

-PSVR2; polir òptiques.

01.06.24

-PSVR2.

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

21.05.23