MANUAL BÀSIC DE TÉSTER

 

QUÈ ÉS I PER QUÈ SERVEIX UN TÉSTER?

 

Un polímetre (téster a partir d’ara) és un aparell electrònic que ens permet mesurar diferents valors electrònics com ara: resistència, voltatge o amperatge. Tres valors indispensables per fer comprovacions i intentar localitzar una avaria.

 

Abans d’entrar en matèria farem una petita llista de de vocabulari:

 

-Téter – Aparell electrònic de medició.

 

-Voltatge – Valor de corrent (volts).

 

-Resistència – Valor de resistència dels diferents components electrònics (ohms).

 

-Amperatge – Consum dels components (ampers).

 

-Polaritat – Ordre de les connexions positives i negatives referent al voltatge. També és pot dir de la col·locació de components com ara els díodes, condensadors...

 

-Continuïtat – Valor que ens marca el téster al comprovar un contacte directe. Marcat com a “001” o senyal acústic depenent de la posició del selector.

 

-Infinit – Just el terme contrari a la continuïtat. Falta de contacte directe entre dos punts. Marcat com a “.1”. 

 

-Massa – negatiu.

 

CONCEPTES PRINCIPALS

 

1- VOLTATGE.

 

El voltatge és, bàsicament, la corrent que alimenta un consumidor i es mesura en volts. En el nostre cas, el de les consoles, podem parlar de tres voltatges diferents: voltatge d’entrada, voltatge de sortida (bàsicament parlant d’un transformador) i voltatge de funcionament.

 

Per voltatge d’entrada, entendrem el voltatge que alimenta una consola o transformador. Per norma general serà de 220V (AC) en el cas de consoles o transformadors europeus i 110V (AC) en el cas de màquines o transformadors NTSC (USA i Japó).

 

El voltatge de sortida afecta, bàsicament, als transformadors, ja que tal i com el seu nom indica, transformen corrent de un valor X a un valor Y.

 

A part del valor nominal, hi ha una dada que hem de tenir molt en compte referent al voltatge: AC/DC. Aquesta és la principal diferència entre els dos tipus de voltatges que ens podem trobar. La corrent alterna (AC) és la mes perillosa ja que pot enrampar molt fort. Per contra, la corrent contínua (DC), en voltatges petits com nosaltres trobarem en el cas de les consoles (12,5, 3'3V) és totalment inofensiu i no ens ha de fer por manipular-lo. Evidentment, hem de tenir molt clar a on trobarem cada tipus de corrent i, davant del dubte, ho comprovarem amb el téster canviant l’escala entre AC i DC.

 

Si ens fixem en la rodeta selectora del téster tenim dues zones per mesurar el voltatge i una ubicació especial per col·locar les pinces. Mentre que les pinces les tindrem allà mateix (per mesurar ambdós voltatges), la rodeta l’hem de variar depenent de quin tipus de corrent volem llegir.

 

 

Tot i tenir clar quin tipus de corrent volem llegir (AC/DC), també hem de saber el valor nominal del que estem llegint, ja que si tenim seleccionat un valor superior o inferior, seleccionat a la rodeta selectora, el téster ens marcarà un valor erroni o amb decimals que ens costarà més de interpretar. Per exemple, si volem comprovar la corrent d’un endoll de casa, seleccionarem el valor 600V AC. Així mateix, si volem comprovar el voltatge de sortida d’un transformador normal (pex: Megadrive), ho farem amb l’escala de 20V DC.

 

Com a apunt final, comentar que en corrent continu (DC), solem tenir un xic de tolerància en els valors, pel que si a una consola que funciona a 9V, li connectem un transformador de 12V, segur que ens funcionarà sense problema i al mateix a la baixa. TOT dins uns límits, òbviament.. si una consola que funciona a 6V li connectem 12V la rostirem. I, d’igual manera, si una consola que funciona a 9V i li connectem un transformador de 5V, segurament no ens funcionarà. Per entendre millor el tema de la tolerància en el voltatge, penseu que, per norma general, sempre hi ha 1 no 2 volts de marge. Si comproveu, amb el téster, un transformador de 12V, és possible que llegiu 14V i estarà correcte. Sempre donarà un xic més del valor nominal, però si dona un xic menys o un voltatge molt just, és possible que estigui avariat. 

 

LA POLARITAT: Aquest és un altre concepte MOLT important al parlar de corrent DC. Així com en la corrent AC no ho podem tenir en compte, ja que la seva polaritat canvia constantment (d’aquí lo de corrent alterna), en corrent contínua, sí podem parlar de cable negatiu i cable positiu. És molt important fixar-nos en aquest concepte alhora d’escollir un tranformador o de connectar-lo.

 

 

Segons la imatge anterior, el cable positiu anirà al connector central del jac d’alimentació. Comptant que així ha d'anar a una consola (positiu al mig), per assegurar la polaritat, connectarem la pinça positiva del téster (vermella) al connector central i la negativa al connector lateral (part metàl·lica). Si el valor que ens marca el téster és en positiu és que tenim la polaritat correcte. Si per contra us apareix un símbol negatiu davant el valor, vol dir que la polaritat no és correcte i l’haurem de girar.

 

2- INTENSITAT.

 

L’intensitat es mesura en ampers i és un valor que utilitzarem per saber el consums. Per exemple; quan tenim una consola, que funciona amb transformador, engegada, aquesta consola consumeix X ampers. Aquest valor X és el que hem de tenir molt clar alhora de buscar-li un transformador nou. Si connectem a la consola un transformador de menys ampers del que li toca, per molt que el voltatge sigui el seu, tindrem problemes de funcionament.

 

Aquest valor també el tindrem en compte per comprovar components a les plaques electròniques, però, bàsicament, el farem servir per el cas que us he comentat anteriorment. Més que un valor que mesurarem, el que hem de tenir clar és que és un valor molt important alhora de triar un transformador o altre. També, a tall de dada, dir-vos que, normalment, els ampers no ocasionen avaries a una consola. El consumidor agafa els ampers que necessita. O sigui; si volem fer funcionar una Master System amb un transformador de 9V – 0'20A, és possible que no ens funcioni bé (recordem que el seu valor normal és de 1A), però, per contra, si la fem funcionar amb un de 9V 5A, que a priori semblaria que és massa, segur que sí ens funcionarà bé. També comentar que, tal i com passa amb el voltatge, tenim certa tolerància, tant a la puja com a la baixa, en aquest valor.

 

 

LLEGIR VALORS D’ALIMENTACIÓ

 

 

Saber llegir els valors electrònics dels transformadors és bàsic per escollir el millor. Tan sols ens hem de fixar bé en la seva etiqueta i saber interpretar la informació. Si mireu bé la fotografia anterior, veureu que  en la primera línea hi ha la informació relativa a la alimentació del propi transformador i a la segona la informació de sortida.  I què ens diuen aquests valors:

 

Diuen que el transformador s’alimenta de corrent alterna (AC). Que accepta una corrent variable, de 100V a 240V (compatible tant amb corrent europeu com NTSC). També ens diu la freqüència d’aquest corrent d’entrada (50/60HZ), un valor que a priori no ens interessa i que consumeix

 

NOTA: Per norma general, quan parlem de corrent AC, el consum ens el donaran en Watts, mentre que en DC parlarem d’ampers. 

 

A la segona línea hi veiem la informació de sortida. Aquest transformador ens donarà 8’4 volts continus (DC) i 1’7 ampers d’intensitat.

 

 

Retornant al fil del document, us diré que per comprovar bé la intensitat, el consum en ampers, d’un consumidor, haurem de moure la pinça positiva del tèster al seu lloc específic i connectar el tèster en sèrie amb el consumidor. A continuació us adjunto informació perquè entengueu el que vol dir comprovar valors amb sèrie o en paral·lel.

 

SELECCIONAR AMPERS AL TÉSTER

 

 

Si us fixeu bé en la fotografia anterior del téster, veureu que hi ha dues posicions per posar la pinça positiva. Això és perquè per mesurar valors alts d’amperatge, com que hem de connectar el téster en sèrie amb el consumidor, necessitem un fusible de protecció més gran que no pas per valors petits. Aquest fusible ja va dins el propi téster, però és bàsic respectar la posició de la pinça negativa per no fer-lo malbé. Per exemple: Si volem mesurar un valor més gran de 200 miliampers, hem de seleccionar la opció de 10 ampers i hem de canviar la pinça al jac de l’esquerra. Per la resta de valors petits, incloent-hi els microfaradis (valors de mesura dels condensadors), connectarem la pinça positiva al jac de la dreta.

 

CONNEXIÓ EN SÈRIE I PARAL·LEL

 

 

Recordeu que en paral·lel comprovarem voltatges i resistències, mentre que en sèrie, només comprovarem intensitat.

 

3- RESISTÈNCIA. Aquest valor, mesurat en ohms, ens permetrà saber coses tant important com el valor de les resistències (components molt utilitzats i importants en l’electrònica), la polaritat dels díodes* i la continuïtat entre pistes o components.

 

*Els díodes son components electrònics que tenen polaritat. Tal com passa amb altres components com ara els LEDS o els condensadors, els díodes tenen polaritat i l’hem de respectar. Amb un LED el problema de girar la seva polaritat serà simplement que funcionarà o no, però amb els díodes i condensadors hem d’anar amb més cura perquè un canvi de polaritat pot representar un curt circuit. 

 

Els díodes tenen un costat positiu i un de negatiu (ànode i càtode) i la direcció de la corrent és de ànode a càtode, per això és bàsic saber que la ratlla que tenen sempre ens marcarà el càtode (costat positiu – entrada de corrent).

 

 

Així mateix, els condensadors tenen una marca, que també està marcada en el símbol de la placa, que ens mostrarà la seva pota negativa.

 

 

La majoria de tésters bons, tenen, en el valor més baix de resistència, la opció de so. Això vol dir que si fem tocar les dues puntes del tèster ens sonarà. Això és súper pràctic per comprovar continuïtats, ja que si punxem entre dos punts d’una pista electrònica i el téster ens pita, voldrà dir que la pista està correcte. Si per contra no ens pita, voldrà dir que està tallada o ens hem equivocat de punts al comprovar.

 

COMPROVAR RESISTÈNCIA I CONTINUÏTAT

 

 

I, arribats a aquest punt, poc més a explicar i molt més a practicar i comprovar...

Perdoneu la pallissa i per la manera, un xic desordenada de presentar-ho, però com he comentat a l’inici del document, l’electrònica no es pot aprendre en dos dies i, òbviament, tampoc es pot explicar en quatre ratlles... No obstant això, com a conceptes i primeta toma de contacte sí que us pot ser útil aquesta explicació. Ara sabem el que és un tèster i també sabem com comprovar tres dels valors més importants que intervenen en l’electrònica. Evidentment podríem aprofundir MOLT més i fins i tot introduir-nos en un medidor molt més capaç com pot ser un oscil·loscopi, però pel que nosaltres pretenem amb un tèster, els conceptes clars i una mica de manya, ja podrem intentar reparar, o si més no entendre l’avaria, mostrada per alguna de les nostres consoles.

 

A continuació, podeu accedir al un altre manual molt interessant: 

L’ART DE SOLDAR.  

 

NOVETATS

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

02.07.23

21.05.23

10.04.23

29.01.23

Nou contingut a reparació:

-X-BOX 360.

15.01.23

Nou contingut a reparació:

-Còpies de seguretat consoles modernes.

02.01.23

Enèsima crítica al sector:

-Ja n'hi ha prou!

12.11.22

Nou contingut a ARCADE:

-SEGA HIKARU.

31.05.22

Nou joc analitzat:

-MOSS.

19.03.22

Nou reportatge:

-Un clon oficial de NINTENDO!