CANVI DE REGIÓ CPS-II

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SEGON

 

Després d'una recerca pròpia de Briconsola, us podem assegurar que la restricció regional de les CPS-II és merament de maquinari.

 

Fins avui, equivocadament, creia que a més de les diferències físiques entre els connectors dels cartutxos, els jocs estaven xifrats mitjançant alguna mena de codi regional o alguna història similar. 

 

Com suposo ja sabreu, les regions en els jocs de CPS-II venen marcades pel color de la carcassa i pels connectors d'ancoratge a les bases.

 

 

Canviar la regió d'un joc pot semblar inassolible per a algú que no domini gaire bé la pistola de calor, però si en tenim un cert domini tampoc resulta tan complicat.

 

Ara bé, desenganyem-nos, és una tasca més aviat feixuga només justificable si trobem un conjunt d’una altra regió a molt bon preu. Parlo de conjunt, perquè necessitarem la placa mare per als seus connectors...

 

A continuació us explicaré detalladament el canvi de regió en un cartutx gris (asiàtic) per poder-lo jugar en una base japonesa o europea.

 

Si observem detingudament les plaques del joc, ja ens adonarem d'algunes diferències: mentre les bases blaves o verdes porten els connectors femella, les bases grises o taronges els porten mascle, i per més INRI una sobresurt més que la resta. 

 

JOC JAPONÉS

 

JOC ASIÀTIC

 

La finalitat de la modificació és canviar els connectors del joc gris pels de la seva placa mare; fent això ja tindrem un joc gris amb connectors mascle, i per tant el podrem endollar en una base blava o verda.

 

És a dir, que la regió radica purament en els connectors.

 

PASSAR UN JOC DE GRIS A VERD 

 

El primer que farem és desmuntar tant la placa mare com el joc, i dessoldarem els seus connectors mitjançant la pistola de calor.

 

 

Actuarem, primerament, sobre la placa mare. 

 

Veurem que hi ha tres connectors amb unes prolongacions que no cal connectar al joc, i que per tant treurem; per fer-ho, n'hi haurà prou amb netejar de soldadura o tallar les puntes del connector, i separar amb cura les dues parts.

 

 

Una vegada separades, ens quedaran uns connectors amb els pins exageradament llargs, pel que els tallarem a mida del quart connector (que ja venia sense allargador).

 

Una cop tallats, ens disposarem a preparar la placa del joc per al trasplantament.

 

El primer serà dessoldar-li (mitjançant la pistola) els seus connectors.

 

Fet això, ve la part més delicada i important per a l'èxit del trasplantament: netejar minuciosament d'estany tant els pins dels connectors com els forats de la placa.

 

En el cas dels connectors, com a tres d'ells ja n’haurem tallat els pins aquests no tindran restes d'estany, però ens en quedarà un que sí que en té.

 

Amb aquest connector podem optar per dues opcions: o bé tallar-ne mínimament els seus terminals o netejar-los amb l'ajuda d'un soldador.

 

La feina sobre la placa mare del joc és farà una mica més pesada, ja que hem de netejar-la i treure l'estany a tots els seus punts de soldadura. Tingueu en compte que els connectors són grans i llargs, pel que no n'hi ha prou de centrar-los i aplicar-ne pressió mentre escalfem la placa per la seva part inferior.

 

Hem de tenir els forats nets per poder-hi ficar els connectors i així assegurar una bona soldadura (pin a pin) amb soldador.

 

 

Podem netejar els forats de dues maneres, o bé amb una pera de succió i la malla de desoldar, o en plan bèstia, escalfant la zona amb la pistola i bufant amb un compressor.

 

Aquest segon mètode és més ràpid, però té el risc d'escampar l’estany.

 

 

Una vegada tinguem els connectors adaptats, només ens faltarà ubicar-los i soldar-los de nou a la placa del joc, armar les carcasses i començar-ne a gaudir. 

 

FOTOS FINALS

 

NOVETATS

01.06.24

Nova reparació:

-PSVR2; polir òptiques.

01.06.24

-PSVR2.

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

21.05.23