SEGA SATURN

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SEGON

50/60HZ

 

Aquesta modificació ens permetrà jugar a pantalla completa i velocitat NTSC a les consoles PAL. Funciona amb qualsevol cable de vídeo (AV, RGB...).

 

Primer model de Sega Saturn (de botons ovalats)

 

1- En primer lloc desmuntarem la consola i ens quedarem amb la placa mare a les mans.

 

2- Localitzarem el jumper número 1 (marcat com a «JPl»). Ubicació en placa: part inferior i amb la ranura de cartutx a la part de sobre. Si partíssim la placa en 4 quadrants, estaria al quadrant de dalt / dreta.

 

3- Quan ja l’hem localitzat, veurem que hi ha dos petits quadradets d’estany; un dels dos va unit a una micro resistència.

 

4- El primer que farem és separar el jumper de la resistència, així ens quedaran els tres punts independents. 

 

5- Soldarem tres cables, un a cada puntet del jumper, i els portem a un interruptor de tres terminals i dues posicions. El cable que ve del punt d’enmig (groc) l’haurem de soldar a la pota central de l’interruptor; els altres dos cables, òbviament, els soldarem a les potes dels extrems.

 

 

Segon model de Sega Saturn (de botons rodons)

 

1- Primer desmuntarem completament la consola, ja que la modificació l’hem de portar a terme a la part inferior de la placa mare. 

 

2- Aquí podeu veure unes fotografies a les quals teniu una visió general de la placa i els punts on haure d’actuar.

 

 

3- Procedirem en primer lloc a fer les modificacions que afecten la part inferior de la placa mare, així d’aquesta manera ja la podrem tornar a muntar.

 

En aquesta modificació és molt important que els cables siguin de diferent color, ja que soldarem tres cables en aquesta part de la placa i, un cop estigui muntada, no veurem els punts.

 

4- Tal com es veu a la segona fotografia (part superior de la placa) tenim quatre o cinc punts de soldadura, depenent del model de la placa; en aquests punts, haurem de soldar dos cables de 5V i un de negatiu (a la foto es pot veure la posició de cadascun; el de 5V acostuma a ser el segon començant per l’esquerra, tot i que ho haurem de comprovar amb el tester).

 

RECOMANACIÓ: deixeu els cables llargs perquè encara no sabem on van.

 

5- Quan tinguem els cables soldats haurem de tallar la pista, marcada a la tercera fotografia, amb l’ajuda d’un cúter.

 

6- Després soldarem el cable al punt vermell.

 

7- Ara tornarem a posar la placa mare a seu lloc: COMPTE amb la placa de refrigeració ubicada sota la placa mare, ja que si contactés amb algun cable, podria provocar un curtcircuit en endollar la consola.

 

8- Quan tinguem la placa mare de nou al seu lloc, farem el forat a la carcassa inferior per a ficar-hi l’interruptor i fixar-lo.

 

9- Les connexions de l’interruptor són les següents:

 

El cable que hem soldat a la pista que hem tallat anirà soldat a la pota central de l’interruptor.

 

Els altres dos cables (el de 5V i el negatiu) els soldarem a les potes dels extrems (un a cadascuna, és igual en quina posició).

 

REGIÓ

 

A la Sega Saturn, encara que tinguem instal·lat el modxip, la regió continuarà sent un problema.

 

Aquesta restricció impedeix jugar els jocs d’una regió diferent a la de la consola. Tot i que existeixen cartutxos adaptadors que forcen la regió de la màquina, molt d’ells ralentitzen els 60 Hz / NTSC.

 

A la placa mare de les Saturn hi ha uns jumpers que haurem de manipular per a canviar la regió de la consola.

 

NOTA: depenent de la revisió de la placa, aquests jumpers podrien ser en una altra posició, però SEMPRE hi són (al final del document trobareu més fotos sobre això). 

 

Aquí teniu una foto i seguidament detallem la modificació:

 

 

Com es pot veure hi ha uns petits rectangles blancs amb una numeració (Jp6, Jp7, Jp8...): aquests són els jumpers.

 

Si us hi fixeu bé, podreu apreciar que a la primera i última fileres verticals de punts de soldadura estan units entre sí, i que les dues fileres del mig també ho estan, en horitzontal. 

 

A continuació ho veureu més clar:

 

 

La primera filera, la vermella, és una línia de 5V; els traços grocs representen els ponts originals entre els jumpers i no els hem de tocar, ja que la consola ve així d’origen. La línia negra representa la filera negativa. I els punts violeta són els ponts que mitjançant «pista fina» o components, marquen la regió de la màquina.

Aquests últims sí que els haurem de modificar per al canvi de regió. 

 

A continuació teniu una taula de com han d’estar connectats els jumpers per a les tres regions possibles:

 

REGION JP6/JP7 JP8/JP9 JP10/JP11 JP12/JP12
JAPAN 5V NEG NEG NEG
USA NEG NEG 5V NEG
PAL NEG NEG 5V 5V

 

I ara us explico un exemple pràctic: 

 

Tenim una Saturn japonesa (NTSC); si us hi fixeu bé veureu que entre els ponts de «pista fina» i els dos components soldats connecten els ponts centrals (grocs) a positiu i negatiu perquè sigui regió JAPAN (seguint la taula anterior).

 

 

Bàsicament ens centrarem en les regions PAL i JAPAN ja que, en ser la majoria de consoles d’aquestes regions, ens pot resultar més útil. A més a més, commutant aquestes dues regions amb un simple micro interruptor doble (de dues posicions i sis potes) podrem passar d’una regió a una altra.

 

El primer que farem serà separar, amb l’ajuda d’un cúter, els ponts de «pista fina» i dessoldar els dos components (ho tenim marcat en violeta a la primera foto). D’aquesta manera la consola no tindrà cap regió predefinida.

 

Després soldarem un cable vermell a la filera de positius, un cable negre a la de negatius, i dos cables més als ponts.

 

Si us fixeu bé en la taula anterior de PAL a JAPAN, el JP8/JP9 no varia, per tant podem unir-lo amb estany a negatiu i que ens quedi fix. Els JP10/JP11 i el JP12/JP13 ens canvien de positiu a negatiu junts, pel que podem soldar-los un cable i ajuntar-los entre sí.

 

Un altre cable el soldarem al JP6/JP7, ja que aquest va per separat. 

 

Tot això quedaria de la següent manera:

 

 

A continuació, tal com us havia promès, teniu les fotografies de les diferents localitzacions dels jumpers de regió. Sempre estan units al mateix lloc; en canvi, només hi ha un model de placa que els tingui separats.

 

Plaques que tenen els jumpers junts

Placa que té els jumpers seprats

JUGAR A BACKUPS SENSE MODXIP

 

El truc més elemental i efectiu que existeix (alguns ja el coneixereu), ja que en el seu moment va causar furor quan encara no hi havia xips; per aquells que no el coneguin, aquí us el presentem.

 

Això sí, tot i que ben fet no representa un problema per a la màquina, sí que és una mica «picapedra», i l’hem de dominar per no fer-la patir... El que farem és enganyar la consola, aprofitant un descuit de la gent de SEGA.

 

Per a poder realitzar el canvi (doncs en això consisteix el truc, canviar un original per una còpia) a mitja lectura, necessitem dos requisits: la pila de memòria ha de ser bona, i l’interruptor de porta oberta ha d’estar puntejat.

 

El punteig d’aquest interruptor és essencial per a efectuar el canvi de disc amb la porta oberta, tot fent creure la consola que està tancada. Per a això, només cal obrir la consola i procedir de dues maneres diferents:

 

- A la manera «MacGyver» (la fàcil): posant una mica de cinta adhesiva o similar al propi interruptor per a què la consola cregui que sempre està tancada. Aquesta manera té l’inconvenient que, quan juguem a jocs amb més d’un CD, en canviar de jocs la consola no se n’adonarà...

 

- A la manera «Briconsola» (la més correcta): desmuntant la placa mare de la consola i soldant-hi dos cables a l’interruptor de porta obert perquè, mitjançant un interruptor auxiliar, podem decidir si volem o no commutació. 

 

A la següent fotografia es veuen els puntets on haurem de soldar els dos cables (són els punts de soldadura del propi sensor). Si optem per aquesta opció, tot el que hem de fer serà portar aquests cables a qualsevol micro interruptor de dues posicions i tres terminals que haguem fixat, prèviament, en algun lloc de la carcassa inferior.

 

 

Mètode de càrrega de backups

 

1- Posem una còpia de seguretat a la consola i premem el «power»; la màquina ens la llegirà. Potser trigarà una mica, però al final ens sortirà el missatge «disc incompatible amb el sistema», o simplement es quedarà a la pantalla del menú.

 

2- Obrim la tapa (que ja podria estar oberta, doncs la consola va a la seva) i canviem la còpia per un joc original o “Demo”.

A continuació premem «reset», la consola es reiniciarà i ens llegirà el joc. Es quedarà en el menú, però a l’opció de «començar a jugar».

 

3- Ara ve l’engany: pitjarem el botó «A» i esperarem que el lector faci la segona càrrega (ho sabrem perquè quan llegeix fa com un «TSSIC»).

Al segon «TSSIC» haurem de canviar el joc, tal com us dic: traiem l’original i posem la còpia en el seu lloc. Aquesta operació ha de ser ràpida i l’hem de fer sense por.

Potser us costarà una mica a l’inici, però paciència perquè no falla.

 

Aquest mètode funcionarà amb tots els jocs que tinguin la mateixa regió de la consola. També funciona amb jocs d’altres regions, però pels que precisen cartutxos de RAM, en canvi, ens caldrà també un «Action Replay».

 

NOTA: en alguns models de Saturn poder saltar-nos passes a la càrrega de còpies: només hem de ficar-hi un original, donar-li al «power», i a la segona lectura fer el canvi. D’aquesta manera ens estalviarem molt de temps.

 

Ara bé, l’única manera de saber si la nostra consola ens ho permet, és provant-ho...

 

LED D'ACCÉS A DADES

 

Com bé sabreu, en el segon model de Saturn, la gent de SEGA va pensar que un LED d'accés a dedes era una despesa insostenible i el van eliminar... Patètic!

 

A continuació us presento la modificació necessària per a poder tenir un LED d’accés a dades a les nostres estimades «model 2».

 

MODIFICACIÓ a la placa mare de ports independents 

 

La primera revisió del segon model de la Saturn portava els ports de comandaments en una placa independent de la consola; en aquesta plaqueta hi arriba la senyal d’«access», tot i que no té ni LED ni resistència.

 

 

La modificació consta de tres parts:

 

La primera tindrà lloc a la plaqueta de slots.

 

Com veureu a la primera foto, a l’esquerra del botó «reset» hi ha un parell de puntets de soldadura que ja eren allà per a l’«Access LED». Soldarem dos cables, un a cada punt, deixant-los una mica llargs, ja que el LED el fixarem directament a les carcasses de la consola.

 

 

Posteriorment, buscarem un jumper a la placa mare, concretament l’R48, on hi hauria d’anar la resistència que porta corrent al LED. Per tant, haurem d’intercalar una resistència de 100 Ohms entre aquests dos punts. 

 

Només soldant la resistència als punts del jumper ja ens arribarà corrent a la ubicació del LED original, i per tant als cables que hem soldat.

 

 

-Abans de procedir amb la tercera i última part de la modificació, llegiu abans la «Suggerència Briconsola» que trobareu uns paràgrafs més avall.

Si no li feu cas, farem un forat en algun lloc de la consola per a ficar-hi el LED, però compte, ja que un LED addicional només és bonic si va ajustat. Penseu que les mides dels LED’s són de 3 i 5 mm, per tant els forats han de ser exactes.

 

MODIFICACIÓ a la placa mare de ports junts

 

En aquesta revisió de la placa ja es va eliminar tot rastre de l’«Access LED»; però això és Briconsola amics i també hem trobat una manera de tenir-lo...

 

Aquí teniu les passes a seguir:

 

Agafarem un LED i hi soldarem uns resistència de 100 Ohms en una de les seves potes; seguidament soldarem la pota positiva a 5V a qualsevol punt de la placa mare, o al connector principal de la font d’alimentació (marcat en verd).

 

El negatiu l’agafarem del connector pla de dades de la lent; lògicament no tocarem per res la cinta plana, ja que és molt més fàcil agafar senyal del propi connector d’aquesta pista (marcat en vermell). 

 

El punt de soldadura on connectar el cable és el marcat a la segona foto (connector vist des de la part inferior de la placa).

 

SUGGERÈNCIA BRICONSOLA

 

No sé què pensareu vosaltres, però una bona alternativa a foradar la consola podria ser la següent:

 

 

 

Per a portar-la a terme, només necessitem un LED lluminós de 5 mm i seguir les passes següents:

 

1- Desmuntarem, primer, la carcassa superior de la consola i la tapa de del CD. Amb unes tisores reforçades o unes alicates petits, haurem de tallar tots aquells nervis de plàstic que ens impedeixin seguir la trajectòria marcada a la següent fotografia, per on hi farem passar un parell de fils ben fins. 

 

En groc el camí dels cables, en vermell els talls necessaris:

 

 

2- Soldarem al LED els dos cables ben fins i els enganxarem a la carcassa mitjançant NURAL o Loctite. Un cop fixats podem pintar-los amb un permanent negre, com es veu a les següents fotografies:

 

 

3- Una vegada eixut i pintat, podrem tornar a muntar la tapa, connectar el LED de la manera descrita anteriorment (depenent del nostre model de placa) i admirar-ne el resultat.

 

CANVIAR LA PILA DE MEMÒRIA SENSE PERDRE DADES

A continuació us presento la modificació molt útil per no perdre les dades les dades emmagatzemades a la memòria interna de la Saturn al canviar la pila.

 

La idea és MOLT SIMPLE: alimentar la consola, paral·lelament, mentre canviem la pila.

 

Una pila de Liti CR2032 com la que porta la Saturn és una pila molt comú i barata, pel que l’ideal és canviar-la un cop a l’any. Lògicament, el més recomanable és posseir una Memory Card i anar passant tot allò que hem assolit de la consola al cartutx, però no tots la tenim... 

 

La modificació és molt simple quant a materials i no trenca en absolut l’estètica de la consola.

 

 

Comprarem a qualsevol botiga d’electrònica un transformador universal de 12 Volts (ajustable a 3V) i un connector femella per a la seva clavilla.

 

 

Quan ja ho tinguem entre mans, desmuntarem la carcassa superior de la consola i apartarem el grup lector, més que res per evitar vibracions.

 

Veureu que a l’exemple he ficat el connector femella dins de la consola perquè, estèticament, no destorbi; de tota manera però, el podríeu fixar també a la pròpia carcassa (que cadascú valori les seves necessitats).

 

Per als que vulgueu fixar-lo dins, us aconsello que desmunteu la font d’alimentació i la carcassa metàl·lica, així d’aquesta manera podreu fer el forat fora de la consola.

 

 

Un cop hem fet el forat a mida de la clavilla femella, el fixarem amb l’ajuda de NURAL (també n’hi ha de roscades amb la seva pròpia famella) o silicona forta i li connectarem dos cables. 

 

Compte amb la polaritat, ja que ha de coincidir forçosament amb la del transformador que utilitzem per al procés.

 

 

Paral·lelament podem anar connectant dos cables a la base del suport de la pila. Com veureu a les següents fotografies, el negatiu l’he agafat d’un altre punt de la placa, ja que agafar-lo del suport resulta més molest; el positiu, en canvi, sí que podem agafar-lo de la pròpia paret del suport.

 

 

I ja ho tindrem, només connectant aquests dos cables al connector femella (respectant sempre la polaritat, vull recalcar) ja tindrem la modificació acabada i podrem muntar la consola de nou. 

 

Ara, ajustant el nostre transformador a 3 Volts (com veiem a la foto) i amb la consola desendollada de la xarxa (220V), connectarem el jac i podrem procedir al canvi de pila sense témer per les dades, ja que en cap moment quedarà sense corrent.

 

NOVETATS

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

02.07.23

21.05.23

10.04.23

29.01.23

Nou contingut a reparació:

-X-BOX 360.

15.01.23

Nou contingut a reparació:

-Còpies de seguretat consoles modernes.

02.01.23

Enèsima crítica al sector:

-Ja n'hi ha prou!

12.11.22

Nou contingut a ARCADE:

-SEGA HIKARU.

31.05.22

Nou joc analitzat:

-MOSS.

19.03.22

Nou reportatge:

-Un clon oficial de NINTENDO!