Nintendo NES

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SEGON

FREE REGION

 

Mitjançant aquesta modificació (molt senzilla, per cert) podrem jugar a la nostra NES amb software PAL i USA.

 

Recordeu que el hardware NTSC-J (Famicom) no és compatible sense un adaptador físic, ja que la forma dels cartutxos és diferent.

 

Per a tal modificació, només haurem d’aixecar la pota d’un xip específic de la consola. 

 

A continuació us penjo un parell de fotografies per tal que pugueu veure’n la seva ubicació (a la part inferior de la placa mare):

 

 

L’única cosa que hem de fer-li al xip és tallar-li la pota número 4, començant a comptar des de sota / a l’esquerra, amb la placa mare en la posició de la foto. 

 

És una operació molt senzilla i, encara que a la foto següent no es distingeixi molt bé, l’únic que hem de fer és tallar aquesta pota, res més.

 

SO PSEUDO-ESTÈREO

 

Explicació

 

La NES és un sistema bastant antic, pel que no va ser dissenyat amb la idea que fos estèreo, i per tant, els seus jocs no fan cap ús d’aquest efecte o similar.

 

La consola té cinc canals de so: un de digital, un altre de soroll blanc, un altre que genera un senyal triangular, i altres dos d’impulsos. Aquests sons són generats directament i de manera interna pel micro processador de la consola, un 6502 modificat.

 

Tots cinc canals surten de dos pins de la CPU; un porta els dos canals d’impuls, i els altres tres canals surten per un altre pin; després es mesclen entre ells, i finalment aquests senyals arriben al connector RCA d’àudio de la NES i al modulador de RF.

 

L’única cosa que s’ha de fer per a obtenir aquest efecte «pseudo-estèreo» és agafar els canals abans que siguin mesclats.

 

Material necessari:

 

- Tornavís d’estrella tipus Philips.

- 2 connectors RCA femella (vermell i blanc).

- 2 condensadors electrolítics de 1Micro/50V.

- 2 potenciòmetres de 47K.

- Cable per a les interconnexions.

- Soldador, estany i cinta adhesiva.

 

Execució

 

1- Obrim la consola i descargolem el blindatge metàl·lic, deixant la placa del circuit imprès a l’aire.

 

2- Localitzem la CPU, marcada com a «U6 CPU». 

 

3- Localitzem, en aquest integrat, les resistències R3 i R4 que estan a la part inferior esquerra del mateix (començant a comptar per la marca que té en la meitat d’un dels extrems).

 

 

4- Soldem un cable a cadascuna de les potes d’aquestes resistències (on es veu a la foto).

 

5- També hem de soldar dos cables que aniran connectats a negatiu, per exemple, a la xapa metàl·lica del modulador RF.

 

6- Si no volem realitzar el realçament de greus, soldarem cada cable que ve de l’integrat a una de les patilles centrals dels connectors RCA (el vermell, l’esquerra, i el blanc, el dret), i les masses que hem pres del modulador aniran a les patilles exteriors d’aquest RCA.

 

7- Muntarem parcialment la consola, i provarem un joc per veure si funciona la modificació. Sí així és, buscarem un lloc on situar els connectors RCA femella, i els fixarem allà.

 

8- A continuació dessoldarem el cable central de cada connector RCA, i hi intercalarem un condensador de 1mF/50V, connectant la patilla positiva al cable que ve de l’integrat, i el negatiu al central del connector RCA. 

 

La seva funció és protegir la placa de la NES de possible curtcircuits externs.

 

 

Per accentuar encara més l’efecte estèreo, utilitzarem els potenciòmetres de 47 Kohms per crear el que es coneix com a separació de canals o «wide stereo».

 

Aquest detall ens permetrà aprofundir, encara més, en l’efecte de «pseudo-estèreo» que estem creant, permetent-nos modificar el nivell de senyal de cadascun dels canals, i aconseguir efectes com realçar els greus del jocs.

 

Per a realitzar aquesta modificació, soldarem dos cables més al component marcat com a FC1, que és una bobina (com una resistència verda) al costat del connector d’alimentació blau; i els extrems d’aquests cables els soldarem a la ppota central de cada potenciòmetre.

 

En una de les potes laterals de cada potenciòmetre, soldarem el terminal negatiu del condensador, que és el que anava al central del connector RCA, i allargarem un cable des d’aquesta mateixa pota fins el connector RCA, quedant així el potenciòmetre i el connector soldats a la mateixa pota del condensador. 

 

La pota escollida a cada potenciòmetre haurà d’estar a la mateixa posició que l’altre.

 

ESQUEMA ELÈCTRIC DE MUNTATGE

NOVETATS

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

02.07.23

21.05.23

10.04.23

29.01.23

Nou contingut a reparació:

-X-BOX 360.

15.01.23

Nou contingut a reparació:

-Còpies de seguretat consoles modernes.

02.01.23

Enèsima crítica al sector:

-Ja n'hi ha prou!

12.11.22

Nou contingut a ARCADE:

-SEGA HIKARU.

31.05.22

Nou joc analitzat:

-MOSS.

19.03.22

Nou reportatge:

-Un clon oficial de NINTENDO!