Super Nintendo - Famicom

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SEGON

 

NOTA: Abans de realitzar qualsevol modificació a la Super Nintendo, és molt important descarregar els seus condensadors interns. Per fer-ho, és suficient amb commutar a «ON» l’interruptor POWER amb la consola desendollada. Si hi hagués electricitat residual, veureu que el LED vermell llueix un momentet i es torna a apagar; i si no n’hi havia, doncs ja no s’encendrà.

 

És important fer això per no ocasionar un curtcircuit al manipular els xips.

 

50/60 HZ I REGIÓ (SWITCHLESS)

 

Darrera d’aquest nom tan xulo (switchless) hi ha l’actualització del clàssic truc 50/60 Hz i regió per a les Super Nintendo (mostrat més avall). Aquest MOD és vàlid per a totes les consoles siguin de la regió que siguin, excepte per als models «ONE CHIP» (l’últim model gran) i les «JUNIOR» (la remodelació final).

 

Tant en Super Nintendo com en Super Famicom actuarem de la mateixa manera, amb la única diferència que el xip de regió (CIC) està diferentment ubicat. 

 

XIP DE REGIÓ EN CONSOLA NTSC

 

 

La diferència més notable amb el truc clàssic és que aquí desapareix el micro interruptor i, en conseqüència, no afecta per a res en l’estètica exterior de la consola. No obstant això, i essent sincer, tampoc crec que sigui la panacea, doncs amb un micro ben amagat la cosa funciona igual de bé. També cal comentar que la modificació, tot i estar a l’abast de tothom, pot resultar una mica complicada, doncs els punts de soldadura del CIC estan molt junts.

 

Per començar, només necessitarem un kit compost per: un xip CIC nou, una resistència de 10K, dos de 100 Ohms i un LED bicolor (de tres potes). Tot això ho podem trobar a un preu molt raonable per Internet (uns 15 euros, venut com a Kit Switchless SNES).

 

 

Començarem per treure el xip CIC original de la consola, cosa que podem fer de dues maneres: mitjançant una pistola de calor o bé amb malla desoldadora. Una vegada tinguem el xip fora, puntejarem el pin 8 a negatiu per mitjà de la resistència de 10K.

 

 

A continuació, podem actuar sobre els xips marcats com a S-PPU1 i S-PPU2 (els mateixos que a la modificació original). A ambdós xips els haurem d’aixecar dues potes per a commutar la imatge a 50 o 60 Hz. Al xip S-PPU1 li aixecarem la pota nº24, i al S-PPU2 la nº30 (segons la nomenclatura de la pròpia placa base). 

 

Un cop tinguem les dues potes aixecades, les unirem mitjançant un cable que, al seu torn, portarem al nou xip.

 

 

Arribats a aquest punt ja podem ubicar el nou xip i anar cablejant, tot seguint l’esquema que us adjunto a continuació. Es tracta, bàsicament, d’alimentar el xip amb negatiu i positiu, fer-li arribar el cable dels xips S-PPU, puntejar amb els punts de soldadura de l’anterior CIC i portar dos cables al LED bicolor per a que mostri colors diferents segons el mode sel·leccionat. 

 

NOTA: com a positiu de 5 volts podem agafar el transistor general de la consola (pota O). El negatiu l’agafarem de qualsevol part metàl·lica propera a la ubicació del nou xip.

 

LA MODIFICACIÓ EN IMATGES

 

Com podeu veure en el vídeo, mantenint el botó de RESET de la consola premut, passarem pels 3 modes que ens permet el MOD: 60 Hz (vermell), 50 Hz (verd) i automàtic (taronja). Curiosament la màquina es queda en el mode sel·leccionat, pel que quan la tornem a encendre continuarà en aquell mode.

 

Per altra banda, el botó RESET continua tenint la seva funció quan el premem amb normalitat.

 

50/60HZ I REGIÓ SUPER NES "ONE CHIP"

 

La SUPER NINTENDO denominada ONE CHIP és l’últim model que va sortir al mercat de carcassa gran, és a dir, amb l’estètica de SNES. El seu interior és així:

 

 

La seva electrònica és més reduïda i, a part de posar «1CHIP» a la placa mare, la diferència més abismal amb les anteriors és que ja porta només un xip processador, molt més gran (desapareixent així els dos S-PPU). A aquest model de consola també se li pot aplicar el MOD switchless, però la veritat és que quan veiem el pa que s’hi dona al seu interior i el que comporta, queda una mica en entredit...

 

 

Aquest model és, per a molts, el millor per la seva qualitat gràfica i de components. No obstant, tenen un gran problema a l’hora de realitzar la modificació 50/60 Hz, i és que hi hem d’afegir un cristall de quars auxiliar.

 

Els cristall de quars són components electrònics que serveixen per adequar un senyal a una freqüència determinada. Així que si per treure vídeo a 50 Hz ja ens val el de 17’734476 MHz que ve amb la consola, per treure el senyal a 60 Hz hem de posar-ne un de 21’47727 MHz.

 

Això no seria un gran inconvenient sinó fos perquè aquests cristalls de quars són difícils de trobar. Suposo que a dia d’avui es troben amb més facilitat, però quan vaig fer el MOD per primera vegada vaig haver de comprar-los a Buenos Aires...

 

Una vegada tinguem els preuats cristalls amb nosaltres, el que es podria considerar la part més costosa de la modificació, podem seguir endavant. 

 

Per a què la consola es converteixi en multiregió, només cal aixecar la pota nº4 del xip CIC que veureu a continuació (aquest truc és el mateix que en totes les altres plaques). Hi farem una mica de palanca, amb molt de compte, mentre escalfem un punt de soldadura amb el soldador, i col·locarem una agulla entre les potes 3 i 4, fent palanca cuidadosament per aixecar la pota nº4.

 

 

Per al truc de freqüència actuarem en el xip gran. Aixecarem la pota nº111 (amb molt de compte, ja que TOT és extremadament petit) amb una agulla fina, fent palanca amb les seves potes contigües (i MOLT DE TACTE per tal de no trencar la resta de potes). Un cop aixecada, hi soldarem un cable, i l’enfortirem amb una mica de paper adhesiu sobre el mateix xip, per tal de no forçar la pota directament en cas de donar-hi alguna estrebada de manera accidental.

 

 

Seguidament, actuarem a la zona dels cristalls de quars. El que hem de fer és dessoldar l’original i col·locar-los tots dos tal i com es veu a la següent fotografia.

 

 

Es tracta d’unir una de les potes entre sí i soldar-les a una de les ubicacions originals de la placa, mentre deixem les altres dues lliures. Més que lliures, el que farem és soldar-hi un parell de cables, igual que en el lloc original de la consola on anava aquesta segona pota. D’aquesta manera, contactant un o altre cable connectarem a la consola un o altre cristall de quars.

 

A continuació teniu un parell d’imatges com a referència, i després us exposo un experiment MOLT interessant per tal de no espatllar l’estètica exterior de la consola.

 

 

Per al LED secundari, només caldrà adjuntar un LED al costat de l’original i alimentar-lo de positiu (5V) per mitjà d’una resistència de 100 Ohms. Haurem de parar esment, mitjançant la posició dels cables en el micro interruptor, que el nou LED llueixi quan la consola estigui a 60 Hz; d’aquesta manera, el LED original ens mostrarà el mode 50 Hz, i quan canviem lluirà el secundari, canviant el to del color.

 

UBICACIÓ OPCIONAL DE L'INTERRUPTOR

 

Després de donar-hi moltes voltes, vaig poder trobar una manera bastant correcta de posar un interruptor doble a l’interior de la màquina sense comprometre’n l’estètica original. No precisa d’una modificació interna molt salvatge i només prescindirem de l’opció RESET de la consola.

 

Aquí teniu un petit vídeo demostratiu, passant posteriorment a l’explicació, i finalment a les fotos de la modificació.

 

 

Com podeu veure al vídeo, canviem de mode (activant l’interruptor) simplement prement RESET. Per arribar fins aquí però, necessitem algunes coses. El primer és un interruptor-polsador de sis terminals independents. Per a això he utilitzat els “switch d’euroconnector” dels que ja us he parlat alguna vegada a la web. D’interruptors en aquest mateix format (recordem: dues posicions, sis terminals) segur que ja en podeu trobar a les botigues d’electrònica, però com que jo no en tenia vaig «tunejar-ne» un de vell.

 

 

Quan ja tenim el switch a punt, haurem d’actuar ara sobre la consola. El primer que farem serà dessoldar l’interruptor de RESET original, per a poder-hi ubicar aquest switch en el seu lloc. Com veurem, la punta de l’interruptor ens encaixa perfectament amb la tija del botó RESET; no obstant això, ens falta espai per a poder-lo activar correctament, així que per a guanyar aquest espai, haurem de tallar tres peces de la carcassa superior: la primera serà la pròpia tija del polsador, la segona és el propi polsador, i la tercera és la guia de la carcassa.

 

Adjunto unes fotografies per a què pogueu entendre de què es tracta:

 

 

Quan ho tinguem fet, veurem que la base de l’interruptor no toca la placa mare de la consola, i per tant no pot accionar-se correctament; per a solucionar aquest problema haurem d’afegir una mica de gruix a la placa mare. En el meu cas vaig adjuntar una arandela fina i una rosca del 8. Per a què quedi ben centrada l’haurem de col·locar, fer proves, i un cop estigui a lloc, marcar-ho amb un retolador, i enganxar-ho amb NURAL 23 o similar.

 

 

I ja estarà! 

 

Potser és més complicat entendre la idea que la construcció en sí, doncs amb una mica de ganes podem tenir el nostre MOD switchless en una ONE CHIP sense necessitat d’electrònica complexa.

 

50/60 HZ I REGIÓ. MODIFICACIÓ ORIGINAL

 

Per MOD original entenem el primer que es va fer, i que és completament funcional encara a dia d’avui. Bàsicament és el mateix que fem amb el mode switchless, però bastant més fàcil; la part negativa del mateix és que haurem d’ubicar, en algun lloc de la consola, un micro interruptor doble. 

 

Per a realitzar el MOD, només necessitarem un micro interruptor de dues posicions i sis potes (doble), un LED bicolor (de tres potes), una resistència de 2’2K i una de 100 Ohms.

El primer que farem és localitzar el xip de regió (CIC) i aixecar-li la pota nº4; només amb això la consola ja acceptarà tant els jocs PAL com els NTSC.

 

NOTA: per a poder jugar jocs americans haurem de fer un MOD físic a la ranura dels cartutxos, ja que la forma dels mateixos és diferent. També podem optar per utilitzar una carcassa de cartutx PAL o JAP i posar-hi dins el joc USA al que volem jugar. D’aquesta manera no hem de malmetre la carcassa de la consola. 

 

NOTA 2: depenent del model de placa aquest xip pot estar en diferent posició, però en qualsevol cas sempre és el mateix i per tant sempre n’aixecarem la pota nº4.

 

 

Seguidament, buscarem els dos xips marcats com a S-PPU1 i S-PPU2. 

 

A l’S-PPU1 li aixecarem amb molt de compte (amb l’ajuda d’una agulla ben fina) la pota nº24, i l’S-PPU2 la nº30.

 

 

Un cop hem fet això, podem soldar un cable a la pota «O» del transistor general de la consola (+5V) i un cable negatiu a qualsevol part metàl·lica de la màquina, prop de la ubicació on volem ubicar el micro interruptor.

 

NOTA: per a una curiosa ubicació del micro, podeu llegir la modificació de la SNES ONE CHIP del reportatge anterior. En canvi, si no voleu complicar-vos la vida, podeu fer un forat de 6 mm a la carcassa inferior (part posterior) i fixar-hi allà el nostre micro interruptor. 

 

Com hem avançat, el micro interruptor és doble, i això vol dir que té dos circuits separats, el que ens anirà perfecte per a poder fer les dues connexions per separat (50/60 Hz i color del LED).

 

 

Per a col·locar el LED bicolor podem trencar l’original i posar-lo de la següent manera: 

 

NOTA: si ho soldem de la manera següent, estarem connectant la pota central (negativa) a negatiu, pel que les potes restants s’hauran d’alimentar a través del micro interruptor (com es veu a l’esquema anterior) de positiu de 5V per mitjà d’una resistència de 100 Ohms.

 

 

CONTINUACIÓ.

 

NOVETATS

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

02.07.23

21.05.23

10.04.23

29.01.23

Nou contingut a reparació:

-X-BOX 360.

15.01.23

Nou contingut a reparació:

-Còpies de seguretat consoles modernes.

02.01.23

Enèsima crítica al sector:

-Ja n'hi ha prou!

12.11.22

Nou contingut a ARCADE:

-SEGA HIKARU.

31.05.22

Nou joc analitzat:

-MOSS.

19.03.22

Nou reportatge:

-Un clon oficial de NINTENDO!