MEGADRIVE 1, 2 i 3

TRADUCCIÓ DE MARTÍ SEGON

MEGADRIVE

50 - 60 HZ I REGIÓ

 

Aquesta modificació ens permet jugar a pantalla completa, velocitat NTSC i trencar la regió d’alguns cartutxos. A més a més, ens permet accionar l’interruptor mentre juguem i veure així la gran diferència entre ambdós formats.

 

Per a poder gaudir d’aquest truc necessitem un cable RGB, ja que sinó veurem la imatge en blanc i negre.

 

Execució:

 

1-Obrirem la consola i en traurem tant la part superior de la carcassa, com la seva xapa de refrigeració.

 

2-Localitzarem a la part superior de la placa mare uns «jumpers» marcats com a «JP1, JP2, JP3 i JP4»; normalment estan situats a la dreta de la placa, més o menys on hi ha el connector del Mega CD.

 

O---O JP1

O---O JP2

O---O JP3

O---O JP4

 

NOTA: hi ha un model bastant estrany de Megadrive que no posseeix aquests jumpers i al qual, per tant, no se li pot aplicar aquesta modificació.

 

3-Farem dos forats en algun lloc de la carcassa per a ficar-hi dos micro interruptors de tres potes i dues posicions.

 

4-Dels jumpers mencionats anteriorment, n’hi ha 2, els dos del mig (depenent de la regió de la consola), que estan units mitjançant unes pistes. Haurem de tallar-les amb un cúter per a deixar-los tots independents.

 

MODIFICACIÓ 50 - 60Hz

 

5-Aquesta modificació afecta els jumpers 3 i 4.

 

6-Hem d’unir, mitjançant una gota d’estany, els dos punts de l’esquerra dels jumpers 3 i 4 (amb la placa en posició normal i el connector del Mega CD a la dreta).

 

7-Soldem un cable a la unió anterior, i a l’altre extrem del mateix, hi soldarem la pota central d’un dels interruptors.

 

8-A continuació, soldarem dos cables independents als dos punts restants dels jumpers 3 i 4; aquests cables, al seu torn, aniran a les potes dels extrems del mateix interruptor.

 

MODIFICACIÓ DE REGIÓ

 

NOTA: fixeu-vos que és el mateix procés anterior, però als jumpers restants.

 

9-Aquesta modificació afecta els jumpers 1 i 2.

 

10-Haurem d’unir, mitjançant una gota d’estany, els dos punts a l’esquerra dels jumpers 1 i 2 (amb la placa en posició normal i el connector del Mega CD a la dreta).

 

11-Soldem un cable a la unió anterior, i a l’altre extrem del mateix, hi soldarem la pota central de l’interruptor restant.

 

12-Finalment, haurem de soldar dos cables independents als dos punts restants dels jumpers 1 i 2; aquests cables, al seu torn, aniran a les potes dels extrems del mateix interruptor.

 

LA MODIFICACIÓ EN IMATGES

 

 

NOTA: a la primera imatge veiem on hem de tallar les pistes dels jumpers (marcats en vermell) de tal manera que ens quedin els ponts separats.

 

NOTA 2: el positiu i el negatiu han de ser comprovats amb un «tester» als punts marcats en verd clar i en groc a les fotos anteriors. 

 

NOTA 3: aquestes dues modificacions (50/60 Hz i regió) es poden realitzar amb un únic interruptor doble (de sis potes i dues posicions). En aquest cas, teniu l’esquema de connexions a continuació.

 

ESQUEMA

MODIFICAR LA CARCASSA PER A LA REGIÓ

 

Abans d’entrar en matèria, m’agradaria aclarir que tenim diversos adaptadors que ens permeten fer el mateix sense necessitat de trencar l’estètica de la consola.

 

Per tant, si la consola és per a col·lecció, NO recomano fer aquesta modificació; ara bé, si només la voleu per a jugar, aleshores que pot resultar interessant, i la veritat és que queda bastant dissimulada.

 

Com podeu veure, la modificació és molt simple i només haurem de llimar una miqueta la ranura («slot») dels cartutxos, a fi que els jocs japonesos ens hi entrin perfectament (són una mica més rodons).

 

Només desmuntant les carcasses, traient el suport de les portetes i llimant un mica les vores, ho tindrem fet. 

 

Suport de les portetes - cargols marcats en vermell

 

RANURA ORIGINAL SENSE LLIMAR

 

Parts a llimar - marcades en vermell

 

ASPECTE FINAL

MEGADRIVE 2

50 - 60 HZ I REGIÓ

Execució:

 

Aquesta modificació és molt ràpida i senzilla de fer, però té un punt MOLT delicat. Veiem-ho pas a pas:

 

1-Desmuntem la consola i en traiem la carcassa superior i la xapa refrigeradora.

 

2-Fem un forat en algun lloc de la consola i hi fixem un micro interruptor de tres potes i dues posicions. 

 

3-Localitzem el xip principal a modificar; és fàcil de trobar, ja que és el més gran (com es pot comprovar a la fotografia perfectament).

 

 

4-Ara arriba el moment delicat: hem de separar la pota nº7 del xip, començant a comptar per avall / esquerra, amb la placa mare tal i com es veu a la foto (amb el LED abaix).

 

 

5-Separem la pota del xip, amb molt de compte, ajudant-nos d’una agulla.

 

6-Un cop separada, hi soldem un cable (molt fi).

 

7-Soldarem un altre cable al final de la pista on anava aquesta pota.

 

8-I finalment, soldarem aquests dos cables a l’interruptor, un a la pota central i l’altre en una dels extrems.

 

VARIANT SENSE AIXECAR LA POTA!

 

En aquesta variant haurem de tallar la pista amb un cúter (marca vermella) i després pelar-la una miqueta (punts blau i verd) perquè ens quedi el coure de la pista brillant i l’estany agafi bé. 

 

Un cop que hem soldat els dos cables, els portem a l’interruptor. El punt verd, a la pota central, i el punt blau, en una dels extrems.

 

 

NOTA: per al truc de regió haurem de repetir les mateixes operacions efectuades en el de 50 - 60 Hz, però enlloc d’actuar sobre la pota nº7, ho farem a la nº107.

 

L’única diferència amb la modificació anterior és que hem de tenir negatiu i positiu a les potes dels extrems del micro interruptor; i el cable soldat a la pota 107 anirà a la central de l’interruptor. 

 

El positiu el podem agafar de la pota positiva del condensador que apareix a la foto (marcat en violeta).

 

MODIFICACIÓ EN L'ÚLTIM MODEL DE PLACA MARE

 

A les últimes Megadrive 2, SEGA va fer una modificació de la placa mare una mica més compacta que les dels models anteriors. 

 

En aquestes plaques no podem actuar sobre el xip gran, tal i com havíem vist a les anteriors, però a canvi ens facilita la feina el fet que ens deixessin uns “jumpers” adients per a la transformació.

 

 

Primer posarem dos interruptors de tres potes i dues posicions a la consola: un serà el de 50 - 60 i l’altre el de regió. Per al 50 - 60 haurem de connectar el punt vermell a la pota del mig, i el punt blau clar a qualsevol de les altres dues. 

 

Quant a l’interruptor de regió, haurem de connectar el punt groc a la pota central, i els punts negre i verd a les altres dues potes, un a cadascuna.

 

 

NOTA: aquestes dues modificacions, de la mateixa manera que a la Megadrive original, es poden realitzar amb un sol interruptor doble. 

 

L’esquema de connexions seria el següent, on el positiu i el negatiu s’han de comprovar amb el «tester», en els punts contigus als jumpers.

 

ESQUEMA

GENESIS 3

50 - 60 HZ I REGIÓ

 

Abans de començar amb la modificació hem d’aclarir que la Genesis 3 només va sortir a USA, pel que ja té sortida a 60 Hz d’origen; de totes maneres, com que alguns jocs del catàleg Megadrive PAL detecten els Hz per a la regió, és més que aconsellable fer ambdues modificacions, ja que per fer funcionar aquests jocs haurem d’encendre la consola en mode 50 Hz per passar després a 60 Hz. 

 

De la mateixa manera que passa amb l’últim model de placa de la Megadrive 2, la gent de SEGA també ens va deixar els «jumpers» per a facilitat el canvi; aquests es troben a la zona marcada en la fotografia (perdoneu que no us els mostri a la placa mare):

 

 

Com podeu veure, en els «jumpers» comentats hi ha uns petits quadrats verds (resistències de 0 Ohms) que fan de pont; per a procedir, els hem de dessoldar.

 

 

El primer que hem de fer és ficar dos interruptors de tres potes i dues posicions a la consola. Un serà el de 50 – 60 HZ i l’altre el de regió.

 

Per al de 50 – 60 HZ, hem de connectar el punt verd a la pota central d’un interruptor, i els punts vermell i morat en les potes dels extrems. 

 

Per a l’interruptor de regió, haurem de connectar el punt groc a la pota central del segon interruptor, i els punts negre i blau en les dels extrems.

 

 

NOTA: com que l’espai a la Genesis 3 no és gaire generós, podem obviar el truc de regió i fer només el de 50/60 Hz, molt més útil.

 

El lloc ideal on ficar-lo és aquest:

 

NOVETATS

29.03.24

Nou contingut a Potenciar consoles:

-NEO GEO CD Z

09.03.24

Nous jocs analitzats:

-The Last Guardian.

-Heavy rain

13.01.24

Nou apunt important:

-Convertidor MVS a AES.

01.01.24

-Nou contingut a Reparació:

-NEO GEO CD.

24.12.23

27.11.23

Nou contingut a ARCADE:

-Monitors CRT.

02.07.23

21.05.23

10.04.23

29.01.23

Nou contingut a reparació:

-X-BOX 360.

15.01.23

Nou contingut a reparació:

-Còpies de seguretat consoles modernes.

02.01.23

Enèsima crítica al sector:

-Ja n'hi ha prou!

12.11.22

Nou contingut a ARCADE:

-SEGA HIKARU.

31.05.22

Nou joc analitzat:

-MOSS.

19.03.22

Nou reportatge:

-Un clon oficial de NINTENDO!